Υπηρεσίες

 Ληξιαρχείο

Το ληξιαρχείο βρίσκεται στο κτίριο του Δημαρχείου
(Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2), στο ισόγειο.

Τηλ. επικοινωνίας:2682360691
Εmail: lixiarxeio@1485.syzefxis.gov.gr

Ληξίαρχος:Τσούτση Κλεοπάτρα
Τηλ. επικοινωνίας: 2682360668

Δημοτολόγιο

Το δημοτολόγιο βρίσκεται στο κτίριο του Δημαρχείου
(Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2) στο ισόγειο.

Τηλ. επικοινωνίας: 2682360669
Εmail: tsaousi@1485.syzefxis.gov.gr

Τεχνική υπηρεσία

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,
βρίσκεται στο Πνευματικό κέντρο Πρέβεζας
(Μπάλκου 1-πρώην λαϊκή αγορά), στον 1ο όροφο.

Αποτελείται απο τα εξής τμήματα:

-Τμήμα μελετών και προγραμματισμού έργων:
Τηλ. επικοινωνίας: 2682089048
email:erga@1485.syzefxis.gov.gr

-Τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών έργων, σηματοδότησης και εγκαταστάσεων:
Τηλ. επικοινωνίας: 2682089002,2682089001
Εmail:thm@1485.syzefxis.gov.gr

-Τμήμα συγκοινωνιακών και κτιριακών έργων:
Τηλ. επικοινωνίας: 2682360512,2682360426

-Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών:
Μωραϊτη Κωνσταντίνα
Τηλ. επικοινωνίας: 2682025196
E-mail:dty@1485.syzefxis.gov.gr

Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών(ΚΕΠ)

Το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών βρίσκεται στο κτιριο του Δημαρχείου στο ισόγειο
και έχει είσοδο απο αριστερά (Θεοφάνους 1).

Τηλ. επικοινωνίας: 2682360800, 2682360805, 2682360807, 2682360810, 2682306812
email: d.prevezis@kep.gov.gr

Προϊσταμένη: Νικολάρα Ελένη
Τηλ. επικοινωνίας: 2682360676

Πολεοδομία

Η διεύθυνση πολεοδομίας βρίσκεται στο Πνευματικό κέντρο Πρέβεζας (Μπάλκου 1, πρώην λαϊκή αγορά) στον 1ο όροφο

Διευθύντρια :Αικατερίνη Μαυρίδου
E-mail: poleodomia@1485.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: 2682029987

Αποτελείται απο τα εξής τμήματα:

-Τμήμα έκδοσης οικοδομικων αδειών:
Τηλ. επικοινωνίας:2682023835,2682023141
Email: tzima_g@1485.syzefxis.gov.gr tzima_k@1485.syzefxis.gov.gr

-Τμήμα αυθαιρέτων:
Τηλ. επικοινωνίας:2682028779

-Τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών:
Τηλ. επικοινωνίας:2682022374

-Γραμματεία:
Τηλ. επικοινωνίας:2682022374

Λαϊκές αγορές

Το γραφείο λαϊκών αγορών, υπάγεται στο τμήμα αγροτικής ανάπτυξης ,
βρίσκεται στο Πνευματικό Κέντρο Πρέβεζας (Μπάλκου 1, πρώην λαϊκή αγορά)
στον 1ο όροφο.

Προϊσταμένη: Ζαχαρένια Κωλέτσου
Τηλ. επικοινωνίας:2682089009,2682089008
Email: koletsou@1485.syzefxis.gov.gr , stavrakas@1485.syzefxis.gov.gr

Καθαριότητα και περιβάλλον

H Διεύθυνση καθαριότητας, πρασίνου, αγροτικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος βρίσκεται στο Πνευματικό κέντρο Πρέβεζας (Μπάλκου 1,πρώην λαϊκή αγορά) στον 1ο όροφο.

Αποτελείται απο τα εξής τμήματα:

-Τμήμα πρασίνου:
Τηλ. επικοινωνίας:2682029582,2682025200
Email: prasino@1485.syzefxis.gov.gr

-Τμήμα καθαριότητας:
Τηλ. επικοινωνίας:2682060602
Email: perivallon@1485.syzefxis.gov.gr

-Τμήμα αγροτικής ανάπτυξης:
Τηλ. επικοινωνίας:2682089008,2682089009
E-mail: koletsoy@1485.syzefxis.gov.gr

Πρόνοια

Το γραφείο πρόνοιας υπάγεται στην Διεύθυνση πολιτισμού, πρόνοιας και δια βίου μάθησης,
βρίσκεται στο Πνευματικό κέντρο Πρέβεζας (Μπάλκου 1, πρώην λαϊκή αγορά) στον 1ο όροφο.