Υπηρεσίες

Ληξιαρχείο

Το ληξιαρχείο βρίσκεται στο κτίριο του Δημαρχείου
(Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2), στο ισόγειο.

Ληξίαρχος:Τσούτση Κλεοπάτρα
Τηλ. επικοινωνίας: 26823-60668
Εmail: lixiarxeio@1485.syzefxis.gov.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 • Πιστοποιητικό Γεννήσεων Ιατρού (από κλινική)
 • Ταυτότητα δηλούντος
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 • Πλήρη στοιχεία γονέων(ΑΦΜ,ΑΜΚΑ)


Η γέννηση δηλώνεται εντός 10 ημερών στο ληξιαρχείο του τόπου όπου γεννήθηκε το τέκνο.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ/ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Δικαιολογητικά

 • Δήλωση τέλεσης Γάμου Εκκλησίας η Δημάρχου/συμβολαιογραφική πράξη συμφωνου)
 • Ταυτότητες συζύγων
 • Πλήρη στοιχεία συζύγων/μερών(ΑΦΜ,ΑΜΚΑ)

(ο γάμος δηλώνεται εντός 40ήμερου από την ημέρα τέλεσης. Δηλώνεται στο ληξιαρχείο του τόπου όπου τελέσθηκε και δηλώνεται από έναν από τους δύο συζύγους με τις δυο ταυτότητες)

Δημοτολόγιο

Το δημοτολόγιο βρίσκεται στο κτίριο του Δημαρχείου
(Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2) στο ισόγειο.

Τηλ. επικοινωνίας: 2682360669
Εmail: tsaousi@1485.syzefxis.gov.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Ο ενδιαφερόμενος να προσέλθει στο Δημοτολόγιο του Δήμου μαζί με την αστυνομική ταυτότητα.

Τεχνική υπηρεσία

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,
βρίσκεται στο Πνευματικό κέντρο Πρέβεζας
(Β. Μπάλκου 1-πρώην λαϊκή αγορά), στον 1ο όροφο.

Αποτελείται απο τα εξής τμήματα:

-Τμήμα μελετών και προγραμματισμού έργων:
Τηλ. επικοινωνίας: 26820-89048
email: erga@1485.syzefxis.gov.gr

-Τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών έργων, σηματοδότησης και εγκαταστάσεων:
Τηλ. επικοινωνίας: 26820-89002,26820-89001
Εmail: thm@1485.syzefxis.gov.gr

-Τμήμα συγκοινωνιακών και κτιριακών έργων:
Τηλ. επικοινωνίας: 26820-29167
Εmail: irxatzi@gmail.com

-Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών:
Μωραϊτη Κωνσταντίνα
Τηλ. επικοινωνίας: 26820-25196
E-mail: ntinadennis@gmail.com

Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών(ΚΕΠ)

Το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών βρίσκεται στο κτιριο του Δημαρχείου στο ισόγειο
και έχει είσοδο απο αριστερά (Θεοφάνους 1).

Προϊσταμένη: Βέσκα Ερμιόνη
Τηλ. επικοινωνίας: 26823-60800
email: d.prevezis@kep.gov.gr

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ

Μεταδημότευση γίνεται αν κάποιος κατοικεί μόνιμα δύο χρόνια στο δήμο.

Δεν απαιτείται η διετής κατοικία στις εξής περιπτώσεις:

Για να αποκτήσει ο ένας σύζυγος τη δημοτικότητα του άλλου

Για να αποκτήσουν οι πρώην σύζυγοι τη δημοτικότητα που είχαν προ του γάμου

Για να αποκτήσει κάποιος την αρχική του δημοτικότητα για μία και μοναδική φορά στη ζωή του συμπληρώνοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Α) Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου στα Δημοτολόγια

 1. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνει ότι «δεν έχω τελέσει μέχρι σήμερα θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό»
 3. Αστυνομική ταυτότητα.

Β) Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα

 1. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι «από την έκδοση των πιστοποιητικών μέχρι σήμερα δεν έχω τελέσει γάμο»
 3. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων προκειμένου αυτά να γραφούν στα Δημοτολόγια του γονέα που έχει την επιμέλεια
 4. Αστυνομική ταυτότητα

Γ) Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων χωρίς τέκνα

 1. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι «από την έκδοση των πιστοποιητικών μέχρι σήμερα δεν έχω τελέσει γάμο»
 3. Αστυνομική ταυτότητα

Δ) Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου και άνοιγμα οικογενειακής μερίδας

 1. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Δήμο της χώρας»
 3. Αστυνομική ταυτότητα

Ε) Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι δημότης του Δήμου

 1. Πιστοποιητικό Γέννησης για μεταδημότευση του συζύγου που δεν είναι δημότης με πλήρη στοιχεία
 2. Αστυνομική ταυτότητα

ΣΤ) Μεταδημότευση συζύγων & τέκνων όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι γραμμένα στον ίδιο Δήμο

 1. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 2. Αστυνομική ταυτότητα

Πολεοδομία

Η διεύθυνση πολεοδομίας βρίσκεται στο Πνευματικό κέντρο Πρέβεζας (Μπάλκου 1, πρώην λαϊκή αγορά) στον 1ο όροφο

Διευθύντρια : Τζίμα Γεωργία
E-mail: tzima_g@1485.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: 26820-29987

Αποτελείται απο τα εξής τμήματα:

-Τμήμα έκδοσης οικοδομικων αδειών:
Τηλ. επικοινωνίας:26820-21441
Email: tzima_k@1485.syzefxis.gov.gr

-Τμήμα ελέγχου κατασκευών:
Τηλ. επικοινωνίας:26820-25433

-Τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών:
Τηλ. επικοινωνίας:26820-22374
Email: xristaki@1485.syzefxis.gov.gr

-Γραμματεία:
Τηλ. επικοινωνίας:26820-22374
Email: xristaki@1485.syzefxis.gov.gr

Λαϊκές αγορές

Το γραφείο λαϊκών αγορών, υπάγεται στο τμήμα αγροτικής ανάπτυξης ,
βρίσκεται στο Πνευματικό Κέντρο Πρέβεζας (Μπάλκου 1, πρώην λαϊκή αγορά)
στον 1ο όροφο.

Προϊσταμένη: Ζαχαρένια Κωλέτσου
Τηλ. επικοινωνίας:26820-89009
Email: koletsou@1485.syzefxis.gov.gr

Καθαριότητα και περιβάλλον

H Διεύθυνση καθαριότητας, πρασίνου, αγροτικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος βρίσκεται στο Πνευματικό κέντρο Πρέβεζας (Μπάλκου 1,πρώην λαϊκή αγορά) στον 1ο όροφο.

Αποτελείται απο τα εξής τμήματα:

-Τμήμα πρασίνου:
Τηλ. επικοινωνίας: 26820-29582
Email: tsagkada@yahoo.com

-Τμήμα καθαριότητας:
Τηλ. επικοινωνίας: 26820-60602
Email: perivallon@1485.syzefxis.gov.gr

-Τμήμα αγροτικής ανάπτυξης:
Τηλ. επικοινωνίας: 26820-89009
E-mail: koletsou@1485.syzefxis.gov.gr

Δημοτική αστυνομία

Η δημοτική αστυνομία βρίσκεται στο κτίριο του Δημαρχείου
(Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2) στον 1ο όροφο.

Τηλ. επικοινωνίας: 26823-60641
Εmail: police@1485.syzefxis.gov.gr

ΑΔΕΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ

Κατ΄ εξαίρεση άδειες διέλευσης-προσωρινής στάθμευσης πεζοδρόμου χορηγείτε σε :

 1. Άτομα με αποδεδειγμένες κινητικές δυσκολίες και συγκεκριμένα τετραπληγία, παραπληγία, ακρωτηριασμό κάτω άκρων, ημιπληγία και σπαστικές παραλύσεις, σε άτομα με C.A. σε τελικό στάδιο καθώς και σε νεφροπαθείς αιμοκαθαριζόμενους. Η χορήγηση των αδειών αυτών είναι ατομική, θα αφορά την διέλευση και προσωρινή στάθμευση των αναπηρικών οχημάτων καθώς και των Ι.Χ. οχημάτων και ΤΑΧΙ που θα μεταφέρουν τα ανωτέρω άτομα.

  Δικαιολογητικά:

-αίτηση προς το Δήμο,

-γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας)

 1. Σε μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι θα δικαιούνται άδεια για ένα αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο με δυνατότητα σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις έως δύο. Η διέλευση θα γίνεται για συγκεκριμένη διαδρομή και οδό στάθμευσης.

  Δικαιολογητικά:

– αίτηση προς το Δήμο

– φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος – φωτοαντίγραφο εντύπου Ε1 και λογαριασμού ΔΕΗ.

-Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι είναι μόνιμος κάτοικος της συγκεκριμένης οδού.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ

Αιτούντες για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εργασιών.

Οι άδειες αυτές θα είναι ολιγόωρες ή ολιγοήμερες (όχι άνω του πενθημέρου) και θα χορηγούνται απευθείας από τη Δημοτική Αστυνομία με απλή αίτηση στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για την οποία αιτείται η άδεια.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ο ενδιαφερόμενος να προσέλθει στη δημοτική αστυνομία του Δήμου με:
1.Φωτοτυπία ταυτότητας
2. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ και φορολογική δήλωση (Ε1)

Γραφείο εσόδων

Το γραφείο εσόδων βρίσκεται στο κτίριο του Δημαρχείου
(Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2), στον 1ο όροφο.

Τηλ. επικοινωνίας: 26823-60663
Εmail: papadopoulos@1485.syzefxis.gov.gr, rizos@1485.syzefxis.gov.gr

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Δικαιολογητικά:

 • Η παράβαση
 • Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών(ονοματεπώνυμο,διεύθυνση Α.Φ.Μ,Δ.Ο.Υ,Α.Δ.Τ.).

Νέο έντυπο αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ

Κατεβάστε το νέο έντυπο αίτησης εδώ

Πρόνοια

Το γραφείο πρόνοιας υπάγεται στην Διεύθυνση πολιτισμού, πρόνοιας και δια βίου μάθησης,
βρίσκεται στο Πνευματικό κέντρο Πρέβεζας (Μπάλκου 1, πρώην λαϊκή αγορά) στον 1ο όροφο.