Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

305/2018 – ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΔΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ- Β’ ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΈΡΓΟ 4 “ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ” ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΈΡΓΟ 5 “ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ο.Κ.Ω.”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/305_2018.pdf"]...

295/2018 – Αναγνώριση ως κύριας δημοτικής οδού της δυτικότερης οδού που συνδέει τον οικισμό Παντοκράτορα με τον παραθεριστικό οικισμό στη θέση Χρονέικα, η οδός βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Πρέβεζας και προτείνεται από το ΓΠΣ (ΦΕΚ: 465ΑΑΠ/23-09-09) ως δευτερεύουσα υπεραστική συλλεκτήρια οδός, σύμφωνα με την αριθμ. 18/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/295_2018.pdf"]...

280/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου για το έτος 2018

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/280_2018.pdf"]...