Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

401/2019 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στο δεύτερο Forum Τουρισμού & Real Estate στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2019 που διοργανώνει το Eλληνοσερβικό Επιμελητήριο για δεύτερη συνεχή χρονιά στα πλαίσια της Έκθεσης “ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/401_2019.pdf"] ...

399/2019 – Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2020

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/399_2019.pdf"] ...

388/2019 – Υποβολή αιτήματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 2 « ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: {Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/388_2019.pdf"]...

387/2019 – Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στη ΔΕΥΑΠ στο πλαίσιο της συμπληρωματικής της 3Κ προκήρυξης, σύμφωνα με την αριθμ. 82/2019 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΠ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/387_2019.pdf"]...

366/2019 – Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσιών Τμήματος Καθαριότητας, Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου: i. Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-19, μηνός Αυγούστου 2019 ii. Μεταφόρτωση & Μεταφορά Απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας 2019, χρονικό διάστημα 16/8/2019-15/9/2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/366_2019.pdf"]...

361/2019 – Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’ / 27-8-2018) και ισχύει, για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας», σύμφωνα με την αριθμ. 321/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/361_2019.pdf"]...

356/2019 – Εξέταση πρότασης που κατέθεσε η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ στα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας», με θέμα:{Οι δρόμοι είναι δημόσιο αγαθό, ελεύθεροι για χρήση από όλους τους εργαζόμενους}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/356_2019.pdf"]...

345/2019 – Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Πρέβεζας με το δημόσιο ΙΕΚ Πρέβεζας για την υλοποίηση του μαθήματος “πρακτική άσκηση” των σπουδαστών ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων έτους 2019-2020

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/345_2019.pdf"] ...