Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

60/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:{ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/60_2019.pdf"]...

59/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: {ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΕΡΓΟ 2003ΣΕ05500005 – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/59_2019.pdf"]...

58/2019 – Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ» προϋπολογισμού 680.920,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/58_2019.pdf"]...

57/2019 – Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο:{Αποκατάσταση πρόσβασης στην περιοχή του ΤΟΕΒ Λάμαρης του Δήμου Πρέβεζας} προϋπολογισμού 105.000,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/57_2019.pdf"]...

56/2019 – Τροποποίηση της αρ. 637/2018 απόφασης Δ.Σ περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την υποβολή των μελέτης “ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΏΝ ΠΗΓΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/56_2019.pdf"]...

55/2019 – ΈΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ {ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/55_2019.pdf"]...

54/2019 – Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου με τίτλο:{ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ} στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα {ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ} / Άξονας Προτεραιότητας 14 {Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/54_2019.pdf"]...

51/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης γνωριμίας με τον κορυφαίο δεξιοτέχνη του λαούτου Χρήστο Ζώτο και βράβευση αυτού

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/51_2019.pdf"]...

50/2019 – Υποβολή πρότασης αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης: Υποβολής Προτάσεων Έργων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 με κωδικό Α4

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/50_2019.pdf"]...

49/2019 – Υποβολή πρότασης αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης: Υποβολής Προτάσεων Έργων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 με κωδικό Α4» με τίτλο ‘MileSTONES III – Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development’ (Δημιουργική πολιτιστική συνεργασία ως εργαλείο για ισχυρότερη τουριστική ικανότητα και ανάπτυξη)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/49_2019.pdf"]...

33/2019 – Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσιών Τμήματος Καθαριότητας, Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου: i. Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-19, μηνός Δεκεμβρίου 2018 ii. Μεταφόρτωση & Μεταφορά Απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας, χρονικό διάστημα1/12/2018-2/1/2019 iii. Μεταφόρτωση & Μεταφορά Απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας 2019 χρονικό διάστημα 3/1/2019-15/1/2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/33_2019.pdf"]...

27/2019 – Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου «Αίθριο Μπαρ-Αναψυκτήριο» στη θέση «ΒΑΣΙΛΑΚΙ», Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/27_2019.pdf"]...

25/2019 – Κατανομή πίστωσης ποσού 17.500 ευρώ στις σχολικές επιτροπές (Συμπηρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/25_2019.pdf"]...

22/2019 – Ανανέωση συμβάσεων των Στελεχών του υποέργου με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020, Πράξης, «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002328

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/22_2019.pdf"]...