Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

415/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίησης της εκδήλωσης “Γιορτή της Σαρδέλας 2018” και συμμετοχής στις εκδηλώσεις της “Λευκής Νύχτας “ του Δήμου Πρέβεζα

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/415_2018.pdf"]...

408/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου για το Τμήμα Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινων. προστασίας, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/408_2018.pdf"]...

407/2018 – Αποδοχή πρόσληψης ειδικοτήτων μουσικών (14) δεκατεσσάρων θέσεων που έχουν εγκριθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με την καταβολή αντιτίμου απο τους ωφελούμενους

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/407_2018.pdf"]...

403/2018 – Τροποποίηση της αριθμ. 102/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Πρέβεζας με τίτλο: «Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων – επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου για το έτος 2018

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/403_2018.pdf"]...

401/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: «Ενοικίαση παραδοσιακών στολών» για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης Χορευτικών Τμημάτων Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/401_2018.pdf"]...

396/2018 – Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «Προμήθεια αντικεραυνικών συστημάτων για τα σχολεία του Δήμου Πρέβεζας », παραλαβή της υπηρεσίας τοποθέτησης υλικών αντικεραυνικής προστασίας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/396_2018.pdf"]...

393/2018 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΜΑΡΙΝΑ – ΩΡΩΠΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» του Δήμου Πρέβεζας αναδόχου Δημητρίου Καλδάνη Εμπειροτέχνη Τελικής δαπάνης 15.776,33 Ευρώ (με τον ΦΠΑ)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/393_2018.pdf"]...

392/2018 – Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσιών Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης Υπηρεσίας : «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου 2017-18», Ιουνίου – Ιουλίου 2018. «Μεταφορά 180 τν Ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και 50 τν. αναλογούντος υπολείμματος» Ιουλίου 2018

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/392_2018.pdf"]...

388/2018 – Αποδοχή της απόφασης Ένταξη της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» με Κωδικό ΟΠΣ 5021738 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/388_2018.pdf"]...

384/2018 – Έγκριση Συνδιοργάνωσης Εκδηλώσεων με τους αθλητικούς συλλόγους (Ν.Ο.Π –ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ & ΦΙΛΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ το “Σύλλογο Δρομέων Πρέβεζας καθώς και τον ΑΜΚΕ ΑΡΩΓΟΣ) στο πλαίσιο των «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙΑ ΑΚΤΙΑ » στις 1 & 2 Σεπτεμβρίου 2018, δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση αυτών

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/384_2018.pdf"]...