Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

226/2020 – Έγκριση αποτελεσμάτων μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφών νηπίων με τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας σχολικού έτους 2020-2021, σύμφωνα με το 5ο πρακτικό της ειδικής επιτροπής εγγραφών

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/226_2020.pdf"]...

225/2020 {Αποδοχή μεταφοράς του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»}.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/225_2020.pdf"]...

218/2020 «Έγκριση ανανέωσης παραχώρησης καταστημάτων του οικισμού του ΟΕΚ “ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΙ”στην περιοχή Μαργαρώνας Πρέβεζας για τη στέγαση και επέκταση του Παιδικού Σταθμού Μαργαρώνας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/218_2020.pdf"]...

217/2020 «Έγκριση ανανέωσης παραχώρησης καταστημάτων του οικισμού του ΟΕΚ “ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΙ”στην περιοχή Μαργαρώνας Πρέβεζας για τη στέγαση και επέκταση του Παιδικού Σταθμού Μαργαρώνας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/217_2020.pdf"]...

216/2020 «Αποδοχή μεταφοράς έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», κατόπιν του υπ.αριθμ. (0)46708-20/19-6- 2020 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/216_2020.pdf"]...

215/2020 «Εξέταση αίτησης της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε. για έγκριση εισόδου-εξόδου σε αγροτική οδό στην θέση «Καλαμάκι» ΤΚ Ωρωπού Δ.Ε Λούρου Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 17/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/215_2020.pdf"]...

212/2020 «Έγκριση υποβολής αίτησης – δήλωσης για την ένταξη των Παιδικών Σταθμών και λοιπών δομών του Δήμου Πρέβεζας στην από 1/8/2020 ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης: {ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2020-2021}».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/212_2020.pdf"]...

205/2020 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για επιχορήγηση των Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και εξειδίκευση πίστωσης για διάφορες εκδηλώσεις στο Δήμο Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/205_2020.pdf"]...

195/2020 «Χορήγηση παρατάσεων άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2020 σε κατ/ματα Υ/Ε στην Τ.Κ. Καναλίου, σύμφωνα με την αριθμ. 22/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/195_2020.pdf"]...

190/2020 «Εξέταση αίτησης της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε. για έγκριση εισόδου-εξόδου σε αγροτική οδό στην θέση «Καλαμάκι» ΤΚ Ωρωπού Δ.Ε Λούρου Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 17/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/190_2020.pdf"]...