Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

323/2019 – Αποδοχή ένταξης της Πράξης: {MileSTONES – Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development (Δημιουργική πολιτιστική συνεργασία ως εργαλείο για ισχυρότερη τουριστική ικανότητα και ανάπτυξη) στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία 2014- 2020 με κωδικό Α4 }

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/323_2019.pdf"]...

322/2019 – Αποδοχή ένταξης της Πράξης: { Solis – Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020 με κωδικό Α4 }

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/322_2019.pdf"]...

319/2019 – Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσιών Τμήματος Καθαριότητας, Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου: i. Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-19, μηνός Ιουλίου 2019 ii. Μεταφόρτωση & Μεταφορά Απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας 2019, χρονικό διάστημα 16/6/2019-15/7/2019 και 16/7/2019-14/8/2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/319_2019.pdf"]...

316/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου μερικής (τμηματικής) παραλαβής Υπηρεσιών “Προβολή των Ιαματικών Λουτρών Πρέβεζας στο βιβλίο με τίτλο {ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/316_2019.pdf"]...

313/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 και την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της ορκωμοσίας της Νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πρέβεζας και έγκριση αυτής

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/313_2019.pdf"]...

311/2019 – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 578.000,00 ευρώ από την επιχορήγηση του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σύμφωνα με την υπ’αριθμ 30292/19.04.2019 Υπουργική Απόφαση και ένταξη – συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/311_2019.pdf"]...

310/2019 – Έγκριση της αριθμ. 47/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας (ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.), σχετικά με την λειτουργία των Ιαματικών Λουτρών κατά την θερινή περίοδο 2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/310_2019.pdf"]...

304/2019 – Αποδοχή πρόσληψης ειδικοτήτων μουσικών (14) δεκατεσσάρων θέσεων που έχουν εγκριθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με την καταβολή αντιτίμου απο τους ωφελούμενους. Έγκριση της Ανακοίνωσης και ορισμός επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/304_2019.pdf"] ...

292/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 και την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης με τοπικούς καλλιτέχνες στον Λούρο, Δ.Ε Λούρου και έγκριση αυτής

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/292_2019.pdf"] ...