Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

92/2022 Έγκριση επιχορήγησης των αθλητικών συλλόγων, «Ο Φιλαθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Πρέβεζας» και του Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου «Α.Σ.ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ» του Δήμου Πρέβεζας για τις μετακινήσεις των αθλητών του Συλλόγου σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α 2020) άρθρο 66 παρ. 3

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/92_2022.pdf"]...

76/2022 Σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του τέως Δήμου Πρέβεζας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (αριθ. οικ. 4323/14-09-2009 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου-ΦΕΚ 465/ΑΑΠ/23-09-2009, όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα με την αριθμ. 6/2022 (ΑΔΑ: 9ΒΞΛΩΞΧ-ΔΒΔ) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/76_2022.pdf"]...

68/2022 Έγκριση επιχορήγησης του Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου «Ο Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Σύλλογος Πρέβεζας 2016» για τις μετακινήσεις των αθλητών του Συλλόγου σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α 2020) άρθρο 66 παρ. 3

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/68_2022.pdf"]...

67/2022 Έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Συλλόγου ΕΦΟΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για την διεξαγωγή του: «Πανελλαδικού Βαθμολογούμενου Πρωταθλήματος τένις κατηγορίας 12 ετών αγόρια – κορίτσια» στο Δήμο Πρέβεζας στις 11-15 Μαρτίου 2022

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/67_2022.pdf"]...

66/2022 Έγκριση παρέμβασης και καθορισμός του δικτύου ποδηλατοδρόμων που αποτυπώνεται στην μελέτη με τίτλο: «Οριστική Μελέτη Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)» στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 8/2022(ΑΔΑ: 95ΙΜΩΞΧ-37Κ) απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/66_2022.pdf"]...