Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Λήψη υπηρεσιών φύλαξης / ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας στο πλαίσιο εφαρμογής του κώδικα ISPS»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού...