Δωδεκάδα

Η σύλληψη της ιδέας των Αδελφοποιήσεων έγινε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο  με κύριο στόχο την προστασία της Ευρώπης από έναν νέο πόλεμο στο μέλλον και με σκοπό να φέρει τους λαούς πιο κοντά τον ένα στον άλλον.

Οι πρώτοι πενήντα Δήμαρχοι που ίδρυσαν  το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης στα 1951, αντελήφθησαν ότι η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει τις δυσκολίες της χωρίς να ενώσει τις δυνάμεις της. Με την επινόηση ενός νέου Τύπου σχέσης μεταξύ των   Δήμων καθιέρωσαν την ιδέα μίας Ευρώπης  των Πολιτών και κατά συνέπεια  την ονομασία της Αδελφοποίησης.

Η αδελφοποίηση αποτελεί την συνάντηση  μεταξύ  δύο ή περισσότερων Δήμων που θα ενεργήσουν από κοινού αντιμετωπίζοντας προβλήματα  και αναπτύσσοντας σταδιακά στενότερους φιλικούς δεσμούς μεταξύ τους.

Η επιλογή των εταίρων γίνεται σύμφωνα με τα γεωγραφικά, ιστορικά και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Μια αδελφοποίηση βασίζεται κύρια σε μια διπλή δέσμευση:

Αυτή των Ο.Τ.Α. και αυτή των κατοίκων της. Όλα τα επίπεδα πληθυσμού καλούνται να συμμετάσχουν είτε άμεσα (π.χ. διαμέσου της φιλοξενίας των ξένων ομολόγων τους είτε διαμέσου ενώσεων ή τοπικών οργανώσεων (πολιτιστικών, κοινωνικών, αθλητικών) κλπ.

Οι πόλεις της Δωδεκάδας είναι  εικοσιεπτά (27):

Πόλη Χώρα
Αγρος Κύπρος
Aλτέα Ισπανία
Μπαντ Κέτστινγκ Γερμανία
Μπελλάτζιο Ιταλία
Μπαντόραν Ιρλανδία
Χόινα Πολωνία
Γκρανβίλ Γαλλία
Χόλστεμπρο Δανία
Χουφαλίζ Βέλγιο
Γιούντεμπουργκ Αυστρία
Κάρκκιλα Φινλανδία
Κιούζεγκ Ουγγαρία
Μαρσασκάλα Μάλτα
Μίρσεν Ολλανδία
Νιντεράνβεν Λουξεμβούργο
Οξελσουντ Σουηδία
Σιγκούλντα Λετονία
Πρέβεζα Ελλάδα
Σεσίμπρα Πορτογαλία
Σέρμπορν Ηνωμένο Βασίλειο
Πριενάι Λιθουανία
Σίρετ Ρουμανία
Σκόφια Λόκα Σλοβενία
Σούσιτσε Τσεχία
Τριάβνα Βουλγαρία
Τιούρι Εσθονία
Ζβόλεν Σλοβακία