Δίκτυο Πάφου – Αδελφοποιημένων Πόλεων της Ελλάδος.

Στο Δίκτυο μετέχουν η Πάφος της Κύπρου κι απ΄ την Ελλάδα η Καλαμαριά, η Κέρκυρα, η Λαμία, η Μυτιλήνη και φυσικά η Πρέβεζα.
Στους σκοπούς και στόχους του Δικτύου ορίζονται και οι ακόλουθοι:

1.  Η συντονισμένη προσπάθεια προώθησης και προβολής των εθνικών ζητημάτων στο πνεύμα και το πλαίσιο του Ενιαίου Ελληνισμού, με σημείο αναφοράς την προώθηση μιάς δίκαιης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού Προβλήματος που να συνάδει με τις καταστατικές αρχές και πρόνοιες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

2.  Η γόνιμη συνεργασία των μελών του στον πολιτιστικό, τον κοινωνικό και τον οικονομικό τομέα, μέσω μιάς ευρείας ανταλλαγής και διακίνησης ανθρώπινου δυναμικού, μέσων, πληροφοριών, εμπειριών και ιδεών που θα κατατείνει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των πόλεων-μελών στο πλαίσιο μιάς αναβαθμισμένης μορφής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η σύσταση του Δικτύου πιστοποιεί και επικυρώνει το ενιαίο του ελλαδικού και του κυπριακού χώρου και σηματοδοτεί μια νέα αντίληψη και πρακτική προσέγγισης καίριων θεμάτων του Ελληνισμού από την Τοπική Αυτοδιοίκηση των δύο κρατών.