Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας, όπως ισχύει σήμερα, συγκροτήθηκε σε σώμα με την 2/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την 32/2022 απόφαση Δημάρχου.

Η θητείας της είναι από την 16/01/2019 έως την 31/12/2023.

Για πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή επικοινωνήστε με την γραμματέα κ. Κιτσαντά Μάρθα στο τηλ. 26823-60627 ή στο email: kitsanta@1485.syzefxis.gov.gr

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
 Γεωργάκος  Νικόλαος -Πρόεδρος
 Δαρδαμάνης  Ιωάννης Τακτικό μέλος
 Ακρίβης  Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος
Κουμπής Γρηγόριος Τακτικό μέλος
Σαριάνογλου Γεώργιος Τακτικό μέλος
Ματέρης Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος
Ντόντης Γεώργιος Τακτικό μέλος
Ανωγιάτης Αθανάσιος Τακτικό μέλος
Αμάραντος Σταύρος Τακτικό μέλος
Αργυρός Λεωνίδας Αναπληρωματικό μέλος
Παγγές Νικόλαος Αναπληρωματικό μέλος
Κορωναίος Κοσμάς Αναπληρωματικό μέλος
Νίτσας Γεώργιος Αναπληρωματικό μέλος
Κωστούλας Βασίλειος Αναπληρωματικό μέλος
Κύρλας Κωνσταντίνος Αναπληρωματικό μέλος

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ