Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας, όπως ισχύει σήμερα, συγκροτήθηκε σε σώμα με την 113/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την 106/2017 Απόφαση Δημάρχου.

Ο αντιπρόεδρος ορίστηκε με την 445/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η θητείας της είναι από την 06/03/2017 έως την 31/08/2019.

Για πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή επικοινωνήστε με την γραμματέα κ. Κιτσαντά Μάρθα στο τηλ. 26823-60627 ή στο email: kitsanta@1485.syzefxis.gov.gr

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος
– Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφόρησης
Παππάς Δημήτριος Αντιπρόεδρος
Ροπόκης Ευάγγελος Τακτικό μέλος
Κατσαούνος Θεόδωρος Τακτικό μέλος
Ματέρης Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος
Νέσσερης Χρήστος Τακτικό μέλος
Γιαννουλάτος Ευάγγελος Τακτικό μέλος
Κωστούλας Βασίλειος Τακτικό μέλος
Παππάς Δημήτριος Τακτικό μέλος
Κατέρης Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος
Κακιούζης Χαράλαμπος Αναπληρωματικό μέλος
Πανταζής Νικόλαος Αναπληρωματικό μέλος
Παπαδιώτης Γεώργιος Αναπληρωματικό μέλος
Ντίτσος Γεράσιμος Αναπληρωματικό μέλος
Καλλίνικος Διονύσιος Αναπληρωματικό μέλος
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Πιπιλίδης Λάζαρος – Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφόρησης
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Παππάς Δημήτριος
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Ροπόκης Ευάγγελος
Κατσαούνος Θεόδωρος
Ματέρης Κωνσταντίνος
Νέσσερης Χρήστος
Γιαννουλάτος Ευάγγελος
Κωστούλας Βασίλειος
Παππάς Δημήτριος
Κατέρης Κωνσταντίνος
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Κακιούζης Χαράλαμπος
Πανταζής Νικόλαος
Παπαδιώτης Γεώργιος
Ντίτσος Γεράσιμος
Καλλίνικος Διονύσιος

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ