Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας, όπως ισχύει σήμερα, συγκροτήθηκε σε σώμα με την 326/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την 512/2019 απόφαση Δημάρχου.

Η θητείας της είναι από την 08/09/2019 έως την 06/11/2021.

Για πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή επικοινωνήστε με την γραμματέα κ. Κιτσαντά Μάρθα στο τηλ. 26823-60627 ή στο email: kitsanta@1485.syzefxis.gov.gr

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
 Γεωργάκος  Νικόλαος -Πρόεδρος
 Δαρδαμάνης  Ιωάννης Τακτικό μέλος
 Ακρίβης  Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος
Αργυρός Λεωνίδας Τακτικό μέλος
Κουμπής Γρηγόριος Τακτικό μέλος
Πιπιλίδης Λάζαρος Τακτικό μέλος
Νίτσας Γεώργιος Τακτικό μέλος
Ροπόκης Ευάγγελος Τακτικό μέλος
Κωστούλας Βασίλειος Τακτικό μέλος
Καραμανίδης Δημήτριος Αναπληρωματικό μέλος
Κωνσταντάκη Αθηνά Αναπληρωματικό μέλος
Κορωναίος Κοσμάς Αναπληρωματικό μέλος
Ντόντης Γεώργιος Αναπληρωματικό μέλος
Δήμου Κωνσταντίνος Αναπληρωματικό μέλος
Λελοβίτης Παναγιώτης Αναπληρωματικό μέλος

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ