Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πρέβεζας συστάθηκε με τα ΦΕΚ 1073/2011, τεύχος Β’, και 1752/2011, τεύχος Β’ και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2020/2020, τεύχος Β’. Τα μέλη της ορίστηκαν από την 410/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία τροποποιήθηκε με τις 490/2019 και 12/2022 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Η Σχολική Eπιτροπή στεγάζεται στο κτήριο του Δημαρχείου. Γραμματέας της Επιτροπής είναι η κ. Παπαγεωργίου Αγγελική. Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 – 48100 – Πρέβεζα
Τηλ.: 26823-60634
Email: seadprev@yahoo.gr

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Αργυρός Λεωνίδας Πρόεδρος
– δημοτικός σύμβουλος
Σαριάνογλου Γεώργιος Τακτικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Κουμπής Γρηγόριος Τακτικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Παγγές Νικόλαος Τακτικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Κακιούζης Χαράλαμπος Αντιπρόεδρος
– δημοτικός σύμβουλος
Κωστούλας Παναγιώτης Τακτικό Μέλος
– διευθυντής δημοτικού σχολείου
Τσουμελέκας Δημήτριος Τακτικό Μέλος
– διευθυντής δημοτικού σχολείου
Κόλια Παρασκευή Τακτικό Μέλος
– εκπρόσωπος νηπιαγωγών
Σιδέρης Ξενοφώντας Τακτικό Μέλος
– εκπρόσωπος γονέων και κηδεμόνων
Δαρδαμάνης Ιωάννης Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Ακρίβης Κωνσταντίνος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Καραμανίδης Δημήτριος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Ζέρβας Φώτιος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Παπαδάτος Παναγιώτης Αναπληρωματικό Μέλος
– διευθυντής δημοτικού σχολείου
Χαϊτίδου Στέλλα Αναπληρωματικό Μέλος
– διευθύντρια δημοτικού σχολείου
Αντωνίου Χριστίνα Αναπληρωματικό Μέλος
– εκπρόσωπος νηπιαγωγών
Βενετικίδης Θεόδωρος Αναπληρωματικό Μέλος
– εκπρόσωπος γονέων και κηδεμόνων
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Αργυρός Λεωνίδας – δημοτικός σύμβουλος
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Αργυρός Λεωνίδας – δημοτικός σύμβουλος – Πρόεδρος
Σαριάνογλου Γεώργιος – δημοτικός σύμβουλος
Κουμπής Γρηγόριος – δημοτικός σύμβουλος
Παγγές Νικόλαος – δημοτικός σύμβουλος
Κακιούζης Χαράλαμπος – δημοτικός σύμβουλος – Αντιπρόεδρος
Κωστούλας Παναγιώτης – διευθυντής δημοτικού σχολείου
Τσουμελέκας Δημήτριος – διευθυντής δημοτικού σχολείου
Κόλια Παρασκευή – εκπρόσωπος νηπιαγωγών
Σιδέρης Ξενοφώντας – εκπρόσωπος γονέων και κηδεμόνων
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Δαρδαμάνης Ιωάννης – δημοτικός σύμβουλος
Ακρίβης Κωνσταντίνος – δημοτικός σύμβουλος
Καραμανίδης Δημήτριος – δημοτικός σύμβουλος
Ζέρβας Φώτιος – δημοτικός σύμβουλος
Παπαδάτος Παναγιώτης – διευθυντής δημοτικού σχολείου
Χαϊτίδου Στέλλα – διευθύντρια δημοτικού σχολείου
Αντωνίου Χριστίνα – εκπρόσωπος νηπιαγωγών
Βενετικίδης Θεόδωρος – εκπρόσωπος γονέων και κηδεμόνων

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX E-MAIL ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682027580 2682027580 mail@1nip-prevez.pre.sch.gr ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 74
2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682028732   mail@2nip-prevez.pre.sch.gr ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 2
3ο-9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682026188   mail@9nip-prevez.pre.sch.gr ΔΗΜ.ΚΡΟΚΟΥ 63
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682027584 2682027584 mail@4nip-prevez.pre.sch.gr ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 12
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682024600 2682024600 mail@5nip-prevez.pre.sch.gr Δ.ΔΟΥΛΗ 5
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682024498   mail@6nip-prevez.pre.sch.gr ΑΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 2
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682029649   mail@7nip-prevez.pre.sch.gr ΑΛ.ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 6
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682024400   mail@8nip-prevez.pre.sch.gr Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 105
10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682023394   mail@10nip-prevez.pre.sch.gr ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ
11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682023154 2682023154 mail@11nip-prevez.pre.sch.gr ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682024966 2682024966 mail@12nip-prevez.pre.sch.gr ΕΛΑΙΩΝΑΣ
13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682022870 2682022870 mail@13nip-prevez.pre.sch.gr ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 2682031410   mail@nip-stefan.pre.sch.gr ΣΤΕΦΑΝΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 2682051426   mail@nip-archagg.pre.sch.gr ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 2382051081   mail@nip-kanal.pre.sch.gr ΚΑΝΑΛΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ 2682054185   mail@nip-kastr.pre.sch.gr ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ 2682041919 2682041919 mail@nip-mytik.pre.sch.gr ΜΥΤΙΚΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ 2682051414   mail@nip-n-samps.pre.sch.gr Ν.ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΣΙΝΩΠΗΣ 2682052222   mail@nip-n-sinop.pre.sch.gr Ν.ΣΙΝΩΠΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ 2682041412 2682041412 mail@nip-nikop.pre.sch.gr ΝΙΚΟΠΟΛΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ 2682056475   mail@nip-cheim.pre.sch.gr ΧΕΙΜΑΔΙΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ 2682033245   mail@nip-lourou.pre.sch.gr ΛΟΥΡΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ 2682033148   mail@nip-n-oropou.pre.sch.gr ΩΡΩΠΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ       ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX E-MAIL ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682022705 2682022705 mail@1dim-prevez.pre.sch.gr ΠΑΝ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682022455 2682021563 mail@2dim-prevez.pre.sch.gr ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 74
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682028300   mail@3dim-prevez.pre.sch.gr ΑΡΚΑΔΙΟΥ 6
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682028351   mail@4dim-prevez.pre.sch.gr ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑΟΥΛΗ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682028362 2682089391 mail@5dim-prevez.pre.sch.gr ΚΕΡΚΥΡΑΣ 20
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682027570 2682028148 mail@6dim-prevez.pre.sch.gr ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 12
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682023620 2682023659 mail@7dim-prevez.pre.sch.gr ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682022082   mail@8dim-prevez.pre.sch.gr ΕΛΑΙΩΝΑΣ
ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ 2682028944 2682028811 mail@dim-pantokr.pre.sch.gr ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
1o ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682028949 2682028949 mail@1dim-eid-prevez.pre.sch.gr ΑΡΚΑΔΙΟΥ 6
ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ 2682056475 2682056475 mail@dim-cheim.pre.sch.gr ΧΕΙΜΑΔΙΟ
ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ 2682041027 2682042023 mail@dim-mytik.pre.sch.gr ΜΥΤΙΚΑΣ
ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 2682051256 2682051637 mail@dim-kanali.pre.sch.gr ΚΑΝΑΛΙ
ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΣΙΝΩΠΗΣ 2682051417 2682052706 mail@dim-n-sinop.pre.sch.gr Ν.ΣΙΝΩΠΗ
ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΩΡΩΠΟΥ 2682031495 2682031495 mail@dim-oropou.pre.sch.gr Ν.ΩΡΩΠΟΣ
ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ 2682031213 2682033157 mail@dim-lourou.pre.sch.gr ΛΟΥΡΟΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ