Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πρέβεζας συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 92/2011 Α.Δ.Σ. (ΦΕΚ 1073/2011 Τεύχος Β’). Με την 304/2014 Α.Δ.Σ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίστηκαν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Η Σχολική Eπιτροπή στεγάζεται στο κτήριο του Δημαρχείου. Γραμματέας της Επιτροπής είναι η κ. Πιτροπάκη Μαρία. Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 – 48100 – Πρέβεζα
Τηλ.: 26823-60630
Fax: 26823-60635
Email: seadprev@yahoo.gr

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Κακιούζης Χαράλαμπος Πρόεδρος
– δημοτικός σύμβουλος
Κατέρης Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Κώτσης Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Νέσσερης Χρήστος Τακτικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Τσόγκα Ελένη Τακτικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Μίχου Χρυσαυγή Τακτικό Μέλος
– διευθύντρια σχολείου
Μότσιος Γεώργιος Τακτικό Μέλος
– διευθυντής σχολείου
Αθανασίου Ελένη Τακτικό Μέλος
– εκπρόσωπος γονέων και κηδεμόνων
Φιλιππούσης Ματθαίος Τακτικό Μέλος
– εκπρόσωπος συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας Εκπ/σης Πρέβεζας
Κορωναίος Κοσμάς Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Συγκούνας Ευάγγελος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Αυδίκος Δημήτριος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Καλλίνικος Διονύσιος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Παπαδιώτης Γεώργιος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Παπαδάτος Παναγιώτης Αναπληρωματικό Μέλος
– διευθυντής σχολείου
Σαράφογλου Γεώργιος Αναπληρωματικό Μέλος
– διευθυντής σχολείου
Σαμοθράκη Μυρσίνη Αναπληρωματικό Μέλος
– εκπρόσωπος γονέων και κηδεμόνων
Τσουμελέκα Αλεξάνδρα Αναπληρωματικό Μέλος
– εκπρόσωπος συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας Εκπ/σης Πρέβεζας
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Κακιούζης Χαράλαμπος – δημοτικός σύμβουλος
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Κατέρης Κωνσταντίνος – δημοτικός σύμβουλος
Κώτσης Κωνσταντίνος – δημοτικός σύμβουλος
Νέσσερης Χρήστος – δημοτικός σύμβουλος
Τσόγκα Ελένη – δημοτικός σύμβουλος
Μίχου Χρυσαυγή – διευθύντρια σχολείου
Μότσιος Γεώργιος – διευθυντής σχολείου
Αθανασίου Ελένη – εκπρόσωπος γονέων και κηδεμόνων
Φιλιππούσης Ματθαίος – εκπρόσωπος συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας Εκπ/σης Πρέβεζας
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Κορωναίος Κοσμάς – δημοτικός σύμβουλος
Συγκούνας Ευάγγελος – δημοτικός σύμβουλος
Αυδίκος Δημήτριος – δημοτικός σύμβουλος
Καλλίνικος Διονύσιος – δημοτικός σύμβουλος
Παπαδιώτης Γεώργιος – δημοτικός σύμβουλος
Παπαδάτος Παναγιώτης – διευθυντής σχολείου
Σαράφογλου Γεώργιος – διευθυντής σχολείου
Σαμοθράκη Μυρσίνη – εκπρόσωπος γονέων και κηδεμόνων
Τσουμελέκα Αλεξάνδρα – εκπρόσωπος συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας Εκπ/σης Πρέβεζας