Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πρέβεζας αποτελείται από 33 δημοτικούς συμβούλους.

Η θητεία του υπάρχοντος Προεδρείου λήγει τον Δεκέμβριο του 2023 και αποτελείται από τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους:

α) Πρόεδρος: Λεωνίδας Αργυρός
β) Αντιπρόεδρος: Γιαννουλάτος Ευάγγελος
γ) Γραμματέας: Αναστάσιος Αμάραντος

Η σχετική απόφαση είναι η 1/2022 .

Επιπλέον πληροφορίες για τις αρμοδιότητες των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Κουμπής Γρηγόριος
Δαρδαμάνης Ιωάννης
Ακρίβης Κωνσταντίνος
Αργυρός Λεωνίδας
Παγγές Νικόλαος
Σαριάνογλου Γεώργιος
Μπαΐλης Χρήστος
Ματέρης Κωνσταντίνος
Γιαννουλάτος Ευάγγελος
Κορωναίος Κοσμάς
Σαραμπασίνας Παύλος
Πιπιλίδης Λάζαρος
Νίτσας Γεώργιος
Αμάραντος Αναστάσιος
Ντόντης Γεώργιος
Στύλος Ιωσήφ
Λουφέκης Νικόλαος
Ροπόκης Ευάγγελος
Ζέρβας Φώτιος
Δήμου Κωνσταντίνος
Φονταράς Χρήστος – Ευκλείδης
Κωστούλας Βασίλειος
Ανωγιάτης Αθανάσιος
Λελοβίτης Παναγιώτης
Αμάραντος Σταύρος
Παπαδημητρίου Ειρήνη
Κυριαζής Χρύσανθος
Κύρλας Κωνσταντίνος
Κωστόγιαννης Ταξιάρχης
Καραμανίδης Δημήτριος
Κωνσταντάκη Αθηνά
Κακιούζης Χαράλαμπος
Αλεξανδρής Ηλίας
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Αγγέλη-Παπαϊωανίδου Ελευθερία – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για θέματα Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικές Δομές

– Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Ε.Ε.Π.

Αναγνώστου Νικόλαος – Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Αυδίκος Δημήτριος
Βαρτελάτου Στυλιανή
Γιαννουλάτος Ευάγγελος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Ε.Ε.Π.

– Εκπρόσωπος Δήμου Πρέβεζας στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου

Καζάκου Παρθενία – Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Ε.Ε.Π.
Κακιούζης Χαράλαμπος – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου

– Τακτικό μέλος Δ.Σ. ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

Κατσαούνος Θεόδωρος Αντιπρόεδρος ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.
Κατσιπανέλης Δημήτριος Εκπρόσωπος Δήμου Πρέβεζας στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου
Κορωναίος Κοσμάς Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Κώτσης Δημήτριος – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα υλοποίησης προγραμμάτων απασχόλησης με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

– Τακτικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Ε.Ε.Π.

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Ματέρης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου
Νέσσερης Χρήστος – Πρόεδρος ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Ε.Ε.Π.

Ντίτσος Γεράσιμος – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Νεολαίας και Μαζικού Αθλητισμού

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

– Πρόεδρος Δ.Ε.Ε.Ε.Π.

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πανταζής Νικόλαος Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Λούρου
Πιπιλίδης Λάζαρος – Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού Οργάνωσης και
Πληροφόρησης

– Εκπρόσωπος Δήμου Πρέβεζας στην Π.Ε.Δ. ΗπείρουΡοπόκηςΕυάγγελος- Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Ε.Ε.Π.ΣαραμπασίναςΠαύλος

– Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου

– Τακτικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π.

– Εκπρόσωπος Δήμου Πρέβεζας στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου

ΧατζόπουλοςΑπόστολος ΦραγκούληςΓεώργιος

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Παππάς Δημήτριος – Τακτικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Ε.Ε.Π.

– Τακτικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π. (εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.)

– Εκπρόσωπος Δήμου Πρέβεζας στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου

Νίτσας Γεώργιος Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βαρέλας Χρήστος – Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Ε.Ε.Π.

– Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Φαρμάκης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Τσούτσης Χρήστος
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Κλάπας Μιλτιάδης Εκπρόσωπος Δήμου Πρέβεζας στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου
Καλλίνικος Διονύσης – Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Ε.Ε.Π.
Κατέρης Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος Δ.Σ. ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Κωστούλας Βασίλειος Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Π.
Τσόγκα Ελένη Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
Παπαδιώτης Γεώργιος
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Αμάραντος Σταύρος Εκπρόσωπος Δήμου Πρέβεζας στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου
Τσοβίλης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ