Επιτροπή Διαβούλευσης

Η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Πρέβεζας, όπως ισχύει σήμερα, συγκροτήθηκε σε σώμα με την 264/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η θητεία της δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη .

Για πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή επικοινωνήστε με την γραμματέα κ. Κιτσαντά Μάρθα στο τηλ. 26823-60627 ή στο email: kitsanta@1485.syzefxis.gov.gr.

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Μπαΐλης Χρήστος Πρόεδρος
– Δήμαρχος
Τσεπραηλίδου Σοφία Μέλος – Δημότης
Κολοβός Θεόδωρος Μέλος – Δημότης
Τσούτσης Παναγιώτης Μέλος – Δημότης
Ζέρης Παντελής Μέλος – Δημότης
Αντωνίου Παναγιώτης Μέλος – Δημότης
Φονταράς Ευκλείδης Μέλος – Δημότης
Κοψάρη Δήμητρα Μέλος – Δημότης
Παπανικολάου Ευάγγελος Μέλος – Δημότης

 

Φορέας Τακτικό Μέλος Αναπληρωματικό Μέλος
Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Σαρόγλου Μαρίνα Τσόλη Βασιλική
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Πρέβεζας Ζέρβας Φώτιος Αντωνίου Παναγιώτης
Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις Μπόγδου Μαρία Ανωγιάτης Αθανάσιος
Χορωδία ΑΡΜΟΝΙΑ Αντωνίου Απόστολος Καρδούτσος Γεώργιος
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Λαχανά Αικατερίνα-Ευαγγελία Ζάβρας Δημήτριος
Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες «Φλόγα» Πάνη Βαγιούλα
Πολιτιστικός Σύλλογος “Πρέβεζα” Λογοθέτης Κωνσταντίνος Σαρδελή  Άννα-Μαρία
Πολιτιστικός Σύλλογος “Καλαμίτσι” Κωτσούλας Κοσμάς Τζούρου Βικτωρία
Σύλλογος Φροντιστών Πρέβεζας Κατσανάκης Ανδρέας Κατήκος Γεώργιος
Σύλλογος «Ανθρώπολις» Πάσχος Παναγιώτης Ζάκας Γεώργιος
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία «Η Ελπίδα» Βασιλειάδης Κοσμάς Μανίκης Χρήστος
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών Δημητρίου Σωτήριος Παπασταύρος Θεόδωρος
Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας Πάνης Χαράλαμπος Κορωναίος Θεόδωρος
Σύλλογος “Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας” Ντάλλας Κων/νος Γιγή Βενετία
Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας Παπαδήμος Δημήτριος Μαλανδράκη Αθηνά
Αερολέσχη Πρέβεζας Φίλος Ιωάννης Σαμπράκος Νικόλαος
Γυμναστική Ένωση Πρέβεζας Λάζαρης Ευστάθιος Κύτινος Ευάγγελος
Όμιλος UNESCO Ν. Πρέβεζας Τσούτσης Χρήστος Κατσίμπρας Ευάγγελος
Σύλλογος Περί Βιβλίου Πασσά Σοφία Κατσανάκης Ανδρέας
Σύλλογος Κινητικών-Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων Πρέβεζας Γεωργίου Ιωάννης Φιφή Σεβαστή
Σύνδεσμος Ν.Πρέβεζας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Χαλάστρας Θεοφάνης Μπόμπορης Παναγιώτης
Σύλλογος Φύση-Θέση Αγγέλη Ελευθερία Χριστοδούλου Κωνσταντίνα
 

 

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Μπαΐλης Χρήστος – Δήμαρχος
Φορέας Τακτικό Μέλος Αναπληρωματικό Μέλος
Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Σαρόγλου Μαρίνα Τσόλη Βασιλική
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Πρέβεζας Ζέρβας Φώτιος Αντωνίου Παναγιώτης
Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις Μπόγδου Μαρία Ανωγιάτης Αθανάσιος
Χορωδία ΑΡΜΟΝΙΑ Αντωνίου Απόστολος
Καρδούτσος Γεώργιος
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Λαχανά Αικατερίνα-Ευαγγελία Ζάβρας Δημήτριος
Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες «Φλόγα» Πάνη Βαγιούλα
Πολιτιστικός Σύλλογος “Πρέβεζα” Λογοθέτης Κωνσταντίνος Σαρδελή Άννα Μαρία
Πολιτιστικός Σύλλογος “Καλαμίτσι” Κωτσούλας Κοσμάς Τζούρου Βικτωρία
Σύλλογος Φροντιστών Πρέβεζας Κατσανάκης Ανδρέας
Κατήκος Γεώργιος
Σύλλογος «Ανθρώπολις» Κατσανάκης Ανδρέας Ζάκας Γεώργιος
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία «Η Ελπίδα» Βασιλειάδης Κοσμάς Μανίκης Χρήστος
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών Δημητρίου Σωτήριος Παπασταύρος Θεόδωρος
Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας Πάνης Χαράλαμπος Κορωναίος Θεόδωρος
Σύλλογος “Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας” Ντάλλας Κων/νος Γιγή Βενετία
Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας Παπαδήμος Δημήτριος Μαλανδράκη Αθηνά
Αερολέσχη Πρέβεζας Φίλος Ιωάννης Σαμπράκος Νικόλαος
Γυμναστική Ένωση Πρέβεζας Λάζαρης Ευστάθιος Κύτινος Ευάγγελος
Όμιλος UNESCO Ν. Πρέβεζας Τσούτσης Χρήστος Κατσίμπρας Ευάγγελος
Σύλλογος Περί Βιβλίου Πασσά Σοφία Κατσανάκης Ανδρέας
Σύλλογος Κινητικών-Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων Πρεβεζας Γεωργίου Ιωάννης Φιφή Σεβαστή
Σύνδεσμος Ν.Πρέβεζας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Χαλάστρας Θεοφάνης Μπόμπορης Παναγιώτης
Σύλλογος Φύση-Θέση Αγγέλη Ελευθερία Χριστοδούλου Κωνσταντίνα
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Τσεπραηλίδου Σοφία
Κολοβός Θεόδωρος
Τσούτσης Παναγιώτης
Ζέρης Παντελής
Αντωνίου Παναγιώτης
Φονταράς Ευκλείδης
Κοψάρη Δήμητρα
Παπανικολάου Ευάγγελος

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ