Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πρέβεζας συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 93/2011 Α.Δ.Σ. (ΦΕΚ 1073/2011 Τεύχος Β’). Με την 305/2014 Α.Δ.Σ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίστηκαν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Η Επιτροπή στεγάζεται στο κτήριο του Δημαρχείου. Γραμματέας της Επιτροπής είναι η κ. Παπαγεωργίου Αγγελική. Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 – 48100 – Πρέβεζα
Τηλ.: 26823-60634
Fax: 26823-60635
Email: sebdprev@yahoo.gr

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Αναγνώστου Νικόλαος Πρόεδρος
– δημοτικός σύμβουλος
Φαρμάκης Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Ντίτσος Γεράσιμος Τακτικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Αγγέλη Ελευθερία Τακτικό Μέλος
– δημοτική σύμβουλος
Βακάλη Ευανθία Τακτικό Μέλος
– δημοτική σύμβουλος
Καραγιάννης Βασίλειος Τακτικό Μέλος
– διευθυντής σχολείου
Τριάντος Νικόλαος Τακτικό Μέλος
– διευθυντής σχολείου
Λαϊνάς Αλέξανδρος Τακτικό Μέλος
– εκπρόσωπος γονέων
Λαϊνάς Στράτος Τακτικό Μέλος
– εκπρόσωπος μαθητών
Κώτσης Δημήτριος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Μπέλλος Σπυρίδων Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Ροπόκης Ευάγγελος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Γιαννουλάτος Ευάγγελος Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Ανεμοζάλη Ευφροσύνη Αναπληρωματικό Μέλος
– δημοτικός σύμβουλος
Ευθυμίου Χρήστος Αναπληρωματικό Μέλος
– διευθυντής σχολείου
Γκούρας Χρήστος Αναπληρωματικό Μέλος
– διευθυντής σχολείου
Βότη-Δαρδαμάνη Αικατερίνη Αναπληρωματικό Μέλος
– εκπρόσωπος γονέων
Κουτρούμπας Γεώργιος Αναπληρωματικό Μέλος
– εκπρόσωπος μαθητών
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Αναγνώστου Νικόλαος – δημοτικός σύμβουλος
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Φαρμάκης Κωνσταντίνος – δημοτικός σύμβουλος
Ντίτσος Γεράσιμος – δημοτικός σύμβουλος
Αγγέλη Ελευθερία – δημοτική σύμβουλος
Βακάλη Ευανθία – δημοτική σύμβουλος
Καραγιάννης Βασίλειος – διευθυντής σχολείου
Τριάντος Νικόλαος – διευθυντής σχολείου
Λαϊνάς Αλέξανδρος – εκπρόσωπος γονέων
Λαϊνάς Στράτος – εκπρόσωπος μαθητών
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Κώτσης Δημήτριος – δημοτικός σύμβουλος
Μπέλλος Σπυρίδων – δημοτικός σύμβουλος
Ροπόκης Ευάγγελος – δημοτικός σύμβουλος
Γιαννουλάτος Ευάγγελος – δημοτικός σύμβουλος
Ανεμοζάλη Ευφροσύνη – δημοτικός σύμβουλος
Ευθυμίου Χρήστος – διευθυντής σχολείου
Γκούρας Χρήστος – διευθυντής σχολείου
Βότη-Δαρδαμάνη Αικατερίνη – εκπρόσωπος γονέων
Κουτρούμπας Γεώργιος – εκπρόσωπος μαθητών

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX E-MAIL ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682022554 2682060400 mail@1gym-prevez.pre.sch.gr Αρκαδίου 2, Τ.Κ.48100, Πρέβεζα
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682023156 2682023156 mail@2gym-prevez.pre.sch.gr Περιοχή Υδραγωγείου – Φόρος, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682024777 2682024777 mail@3gym-prevez.pre.sch.gr Τ.Θ. 50, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682060410 2682060410 mail@4gym-prevez.pre.sch.gr Περιοχή Επτανήσων, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 2682052581 2682051881 mail@gym-zalog.pre.sch.gr Αρχάγγελος Τ.Κ. 48100
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΡΟΥ 2682031206 2682031206 mail@gym-lourou.pre.sch.gr Λούρος Τ.Κ. 48061
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682061511 2682089487 mail@gym-esp-prevez.pre.sch.gr Στησιχόρου 6, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682029686 2682060970 mail@gym-mous-prevez.pre.sch.gr Λ.Ιωαννίνων, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682022302 2682022302 mail@1lyk-prevez.pre.sch.gr Στησιχόρου 6, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682089089 2682027741 2682025829 mail@2lyk-prevez.pre.sch.gr Κολοκοτρώνη, Περιοχή Νοσοκομείου, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ 2682031421 2682031241 mail@lyk-lourou.pre.sch.gr Λούρος Τ.Κ. 48061
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682089194 2682089194 mail@lyk-esp-prevez.pre.sch.gr Στησιχόρου 6, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα
1ο ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682028910 2682089065 mail@1epal-prevez.pre.sch.gr Σκαμνούλα Πρέβεζας, Τ.Κ. 48100
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682022881 2682028910 mail@epas-prevez.pre.sch.gr Σκαμνούλα Πρέβεζας, Τ.Κ. 48100
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682052091 2682052104 mail@eeeek-prevez.pre.sch.gr Ν. Σαμψούντα, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2682028572   mail@1epal-prevez.pre.sch.gr Σκαμνούλα Πρέβεζας, Τ.Κ. 48100

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ