Δήμος Πρέβεζας / Παιδικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά εγγραφής –επανεγγραφής νηπίου

  1. Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα (έντυπη, χορηγείται από το Σταθμό).
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι κι επικυρωμένο βιβλιάριο ενσήμων των γονέων ή άλλο κατά περίπτωση.
  4. Βεβαίωση υγείας του παιδιού (το έντυπο χορηγείται από τον Παιδικό Σταθμό). Υποχρεωτική προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας βρέφους – νηπίου.
  5. Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος (όχι αντίγραφο φορολογικής δήλωσης) ή βεβαίωση ότι δεν είναι υποχρεούμενος σε υποβολή δήλωσης εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
  6. Υπεύθυνη Δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού(δήλωση προσώπου που θα παραλαμβάνει το νήπιο από τον Παιδικό Σταθμό, ότι όλα τα προσκομιζόμενα στοιχεία είναι αληθή και ότι άλλο κατά περίπτωση.
  7. Τιμολόγιο ΟΤΕ ή ΔΕΗ (στο όνομα του γονέα) – αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας.
  8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που η επιτροπή εγγραφών θεωρεί απαραίτητο.

 

* Για την επανεγγραφή νηπίου απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά πλην του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 20 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Γραφείο Τμήματος Παιδικών Σταθμών Ελ Βενιζέλου & Μπαχούμη 2
Πρέβεζα
26820-360643 Τσεπραηλίδου Σοφία
1ος Παιδικός Σταθμός Καλημέρη 4
Πρέβεζα ΤΚ 48 100
26820-61232 Κοτσώνη Αγγελική
2ος Παιδικός Σταθμός Δ Σολωμού 20, Περιοχή Υδατόπυργου
Πρέβεζα, ΤΚ 48100
26820-23778 Βάσσιου Αικατερίνη
3ος Παιδικός Σταθμός Νεάπολη, Περιοχή Πυροβολικού
Πρέβεζα, ΤΚ 48100
26820-27883 Κολιάκη Σωτηρία
4ος Παιδικός Σταθμός Επτανήσου 18, Περιοχή Πόρου
Πρέβεζα, ΤΚ 48100
26820-26842 Πάντου Ελένη
5ος Παιδικός Σταθμός Συρράκου, Περιοχή Ελαιώνα
Πρέβεζα, ΤΚ 48100
26820-23900 Σαρόγλου Μαρίνα
Βρεφονηπιακός Σταθμός Λούρου Λούρος
Πρέβεζα, ΤΚ 48 061
26820-31228 Μάρκου Αγγελική
Παιδικός Σταθμός Ωρωπού Ωρωπός
Πρέβεζα, ΤΚ 48 061
26820-31033 Λογοθέτη Φωτεινή
Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας Δ. Σολωμού 20, Περιοχή Υδατόπυργου
Πρέβεζα, ΤΚ 48100
26820-23133
26820-23113

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής εδώ, την αίτηση μεταγραφής εδώ, και την καρτέλα υγείας του βρέφους/νηπίου εδώ.