Προκηρύξεις Προσλήψεων

Ανακοίνωση πρόσληψης 1 (ενός) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιών για τη στελέχωση της Δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πρέβεζας»

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ και την σχετική αίτηση εδώ. Επίσης ανακοινώνονται το παράρτημα της ανακοίνωσης και το ειδικό παράρτημα για γνώσεις πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03/05/2024 έως 17/05/2024.  ...

Ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας

Ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: από 11/04/2024 έως και 22/04/2024. Κατεβάστε εδώ τη σχετική αίτηση και εδώ το Παράρτημα της ανακοίνωσης.  ...

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για τη λειτουργία τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2023-24

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία δέκα εφτά (17) θέσεων μουσικών διαφόρων ειδικοτήτων για τη λειτουργία τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου, του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2023-24. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: από 4.9.2023 έως και 13.09.2023. Κατεβάστε εδώ τη σχετική αίτηση....

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Πρέβεζας με την αριθμ.πρωτ.: 16103/8.8.2023 ανακοίνωση θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 37 ατόμων, πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων : από 09.08.2023 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : έως και 23.08.2023 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να...

Προκήρυξη πρόσληψης δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Παρασκευή 21 Ιουλίου έως Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023....

Ανακοίνωση πρόσληψης 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 1 έως και 12 Ιουνίου 2023 ...

Ανακοίνωση πρόσληψης 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη παροδικών ή εποχικών αναγκών του Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13 Φεβρουαρίου έως και 22 Φεβρουαρίου 2023 ...

Δημοσίευση προσωρινού πίνακα κατάταξης σχολικών καθαριστριών

Κατεβάστε τον προσωρινό πίνακα εδώ, το πρακτικό εδώ και τον ονομαστικό κατάλογο εδώ. Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έως και την Δευτέρα 29/08/2022. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sox@1485.syzefxis.gov.gr....

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Πρέβεζας με την αριθμ.πρωτ.:13980/4.8.2022 ανακοίνωση θα προβεί  στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων, πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων :  από  05.8.2022 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : έως και  19.08.2022 Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά...

Ανακοίνωση πρόσληψης 1 (ενός) ατόμου, ΠΕ Κοινωνιολόγων / Κοινωνικής Πολιτικής, για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα της πρόσκλησης. Προθεσμία αιτήσεων: από Τετάρτη 16 Μαρτίου έως Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022....

Ανακοίνωση πρόσληψης 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη παροδικών ή εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 2 Μαρτίου έως 11 Μαρτίου 2022...

Ανακοίνωση πρόσληψης 35 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πρέβεζας

Ο Δήμος Πρέβεζας ανακοινώνει, με την υπ’ αριθμ. 16397/10-08-2021 (ΑΔΑ:ΨΑ5ΔΩΞΧ-ΜΤ4) ανακοίνωση, την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων πλήρους απασχόλησης, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πρέβεζας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση, χωρίς δικαιολογητικά,...