Ανακοίνωση πρόσληψης 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη παροδικών ή εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πρέβεζας

Ανακοίνωση πρόσληψης 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη παροδικών ή εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 2 Μαρτίου έως 11 Μαρτίου 2022