Νέα Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πρέβεζας (ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.)

Η “Νέα Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πρέβεζας” (ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.) συστάθηκε με την υπ΄αριθ. 124/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, μετά την συγχώνευση των Δημοτικών Κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Πρέβεζας.

Η έδρα βρίσκεται στο κτίριο του Δημαρχείου (Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2), στον 3ο όροφο.
Τηλ. επικοινωνίας: 2682360615, 2682360625
Εmail: nedikep@gmail.com

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση δραστηριοποιείται στους κάτωθι τομείς:

Τομέας Πρόνοιας και Παιδείας

1. Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
– Πρέβεζας
Τηλ. Επικοινωνίας: 2682027523
– Λούρου
Τηλ. Επικοινωνίας: 2682360533
– Ζαλόγγου
Τηλ. Επικοινωνίας: 2682360431

2. Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων(Κ.Η.Φ.Η.)
Πάρκο Νεάπολης
Τηλ. Επικοινωνίας: 2682024682

3. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
– ΚΔΑΠ στο Δήμο Πρέβεζας
21ης Οκτωβρίου 2 (παλιό ΠΙΚΠΑ)
Τηλ. Επικοινωνίας: 2682061429
– ΚΔΑΠ Νέας Σινώπης
Τηλ. Επικοινωνίας: 2682051237

4. Παιδικοί σταθμοί
– Παιδικός σταθμός Νεάπολης
21ης Οκτωβρίου 2 (παλιό ΠΙΚΠΑ)
Τηλ. Επικοινωνίας: 2682061429
– Παιδικός σταθμός Μαργαρώνας
Εργατικές κατοικίες Μαργαρώνας
Τηλ. Επικοινωνίας: 2682061624
– Βρεφονηπιακός σταθμός Νέας Σινώπης
Ν. Σινώπη
Τηλ. Επικοινωνίας: 2682051237

Τομέας Πολιτισμού

– θερινός κινηματογράφος “ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ”
Λειτουργεί Ιούλιο-Σεπτέμβριο

– χειμερινός κινηματογράφος στο Πολιτιστικό Κέντρο
Λειτουργεί Νοέμβριο-Απρίλιο

Τομέας Περιβάλλοντος

με τη διαχείριση και τη λειτουργία των:

– Ιαματικών Λουτρών Πρέβεζας
Τηλ. Επικοινωνίας: 2682022293

– Δημοτικών Σφαγείων Λούρου