Ανακοινώσεις Υπηρεσιών Δήμου

Ανακοίνωση εγγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2024-2025

Κατεβάστε τη σχετική ανακοίνωση, την αίτηση εγγραφής με την υπεύθυνη δήλωση, και την βεβαίωση ιατρού. Ανακοινώνονται επίσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης, τον κανονισμό λειτουργίας των Σταθμών, το σύστημα μοριοδότησης και τον καθορισμό των τροφείων για τους Σταθμούς του Δήμου.  ...

Κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς, κατολισθήσεις, και λοιπές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα 2024-2025

Κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση με τα συνοδευτικά έγγραφα (αιτήσεις, κλπ)...

Δημόσια πρόσκληση εγγραφής σε μητρώο ευάλωτων ομάδων (ΑΜΕΑ, κλπ) με στόχο την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/anakoinoseis/alles/2023/07_28.pdf"]...

Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού Τ.Κ. Χειμαδιού του Δήμου Πρέβεζας, από Χ.Θ. 0+000,000 έως Χ.Θ. 3+285,000, για την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/anakoinoseis/alles/2023/05_04.pdf"]...

Ανακοίνωση για τις εγγραφές / επανεγγραφές νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2023 – 2024

Κατεβάστε εδώ τον πλήρη φάκελο με την ανακοίνωση, τον πίνακα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις απαιτούμενες αιτήσεις, βεβαιώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις....