Ανακοίνωση εγγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2024-2025

Ανακοίνωση εγγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2024-2025

Κατεβάστε τη σχετική ανακοίνωση, την αίτηση εγγραφής με την υπεύθυνη δήλωση, και την βεβαίωση ιατρού.

Ανακοινώνονται επίσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης, τον κανονισμό λειτουργίας των Σταθμών, το σύστημα μοριοδότησης και τον καθορισμό των τροφείων για τους Σταθμούς του Δήμου.