Τηλεφωνικός κατάλογος Δήμου Πρέβεζας

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τον τηλεφωνικό κατάλογο του δήμου Πρέβεζας