Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

856/2021 Έγκριση της αρ. 736/2021 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/856.pdf"]...

853/2021 Πρόσκληση σε μειοδότη για αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς στο έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ. ΣΑΓΑΝΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/853.pdf"]...

848/2021 Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο για την Υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2022

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/848.pdf"]...

845/2021 Έγκριση της αρ. 732/2021 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ & ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/845.pdf"]...

844/2021 Έγκριση της αρ. 729/2021 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου Κοινοτητων Σκιαδά Ρευματιας και Τρικαστρου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/844.pdf"]...

843/2021 Έγκριση της αρ. 728/2021 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΦΗΝΩΤΟΥ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/843.pdf"]...

842/2021 Έγκριση της αρ. 727/2021 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου κοινοτήτων Άνω Ράχης Βρυσούλας και Κοτσανοπουλου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/842.pdf"]...

830/2021 Έγκριση της αρ. 720/2021 απόφασης δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ – ΜΥΡΣΙΝΗΣ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/830.pdf"]...

823/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 14 του Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6735 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων” προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για τη διενέργεια δαπανών για την επιχορήγηση του «Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου Πρέβεζας 2016»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/823.pdf"]...

819/2021 “Έγκριση Πρακτικού (παράταση 2η) της Επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/819.pdf"]...

814/2021 Έγκριση πρακτικού – 2 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 20-26/01/2021

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/814.pdf"]...