Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

384/2019 – Έγκριση πρακτικού-1 της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/384.pdf"]...

379/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών & Υπηρεσιών Διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού γενικής υπηρεσίας με τίτλο : Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/379.pdf"]...

378/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στα Δ.Δ. Ωρωπού, Λούρου, Στεφάνης του Δήμου Λούρου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/378.pdf"]...

376/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στο 2o Forum Τουρισμού & Real Estate στις 8 και 9 Νοεμβρίου που διοργανώνει το Ελληνοσερβικό Επιμελητήριο για δεύτερη συνεχή χρονιά στα πλαίσια της Έκθεσης “ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/376.pdf"]...

375/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 8-10 Νοεμβρίου 2019, στο Περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/375.pdf"]...

373/2019 – Έγκριση πρακτικοί-1 της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΩΡΩΠΟΥ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/373.pdf"]...

368/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών & Υπηρεσιών Διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού γενικής υπηρεσίας με τίτλο : Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Λούρου καθώς και την ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/368.pdf"]...

365/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες του αθλητικού τμήματος του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/365.pdf"] ...

364/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια υλικών τα οποία απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/364.pdf"] ...

363/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας»το οποίο συνδιοργανώνουν ο Δήμος Πρέβεζας και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/363.pdf"] ...

351/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στο Δ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκηνυματικών Περιηγήσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/351.pdf"]...

350/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση ομιλίας με θέμα “Ο Καρκίνος του Μαστού” με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού σε συνεργασία με την Τοπική Μονάδα Υγείας της Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/350.pdf"]...