Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

428/2022 Καθορισμός των όρων διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης /θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων ετών 2022-2024

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/428.pdf"]...

424/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6736 με τίτλο «Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών συλλόγων και Σωματείων» για επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλίου για το Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τους Πολιτισμός και Καλοκαίρι στις 3 Ιουλίου 2022 στην Πλατεία Καναλίου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/424.pdf"]...

421/2022 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών δραστηριοτήτων, του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την πραγματοποίηση της Παιδικής όπερας «O Mικρός Ασίκης» στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης στις 20-21 Ιουλίου 2022 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας με δωρεάν είσοδο για το κοινό»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/421.pdf"]...

413/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση του 40ου Διεθνές χορωδιακού Φεστιβάλ Πρέβεζας 4-10 Ιουλίου 2022

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/413.pdf"]...

409/2022 2η Παράταση της υπ’αρ. πρωτ.25951/31-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007968923 2020-12-31) που αφορά «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» συνολικού συμβατικού ποσού 61.008,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/409.pdf"]...

404/2022 Έγκριση ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου με τίτλο «Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου Δ.Ε ΛΟΥΡΟΥ λόγω φυσικών καταστροφών»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/404.pdf"]...

399/2022 Διοργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης (Familiarisation Trip), τουριστικών πρακτόρων και επίσκεψης Κυπρίων δημοσιογράφων, γνωστά στην τουριστική αγορά και ως «Fam Trip», και Press Trip, για θέματα τουριστικής προβολής του Δήμου Πρέβεζας», κόστους 12.000,000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% και εξειδίκευση πίστωσης

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/399.pdf"]...

396/2022 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για της ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/396.pdf"]...

395/2022 Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου λόγω φυσικών καταστροφών» προϋπολογισμού 79.999,97 € (με ΦΠΑ), σε ιδιώτες εργολάβους

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/395.pdf"]...

394/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για την πραγματοποίηση δαπανών για την διοργάνωση εκδηλώσεων της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2022

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/394.pdf"]...

393/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.00.6495.010 με τίτλο “Δαπάνες κτηματολογίου-Εκδοση πιστοποιντικών Καταχωρήσεις κλπ», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για την πραγματοποίηση δαπανών για την εκτύπωση των προσωρινών πινάκων ανάρτησης κτηματολογίου του Δήμου Πρέβεζα

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/393.pdf"]...

392/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 14 του Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων”, για επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου «AΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», για τις μετακινήσεις των αθλητών του

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/392.pdf"]...

389/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 14 του Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων”, για επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου ΕΦΟΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για την διεξαγωγή του «Διεθνούς Πρωταθλήματος Τένις – ΙΤF WORLD TENNIS TOUR J4 PREVEZA2022″ στα γήπεδα αντισφαίρισης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας 18-26 Ιουνίου 2022»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/389.pdf"]...

388/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.62.65 με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για την διενέργεια δαπανών για την συντήρηση των πιάνων του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας ‘ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ“

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/388.pdf"]...

387/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση του 1ου Βαλκανικού αγώνα αισθητικής ομαδικής γυμναστικής σε συνεργασία με την Π.Ε. Πρέβεζας, το Ε. Επιμελητήριο Πρέβεζας και τον Αθλητικό Σύλλογο “Α.Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ” στις 8-9-10 Ιουλίου στο ΔΑΚ Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/387.pdf"]...

386/2022 Επαναδημοπρατηση του έργου με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5071305)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/386.pdf"]...