Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

2/2020 – Έγκριση Πρακτικού Νο 3 Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Λούρου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/2.pdf"]...

537/2019 – Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2020-2021 »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/537.pdf"]...

536/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 5 – τροποποίησης της 394ης/2019 απόφασης κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, τους Παιδικούς Σταθμούς της ΝΕΔΗΚΕΠ και ειδών σίτισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου 2019-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/536.pdf"]...

520/2019 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «Σ018 Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας » προϋπολογισμού 74.000,00€ (με ΦΠΑ)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/520.pdf"]...

504/2019 – Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης του Συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/504.pdf"]...