Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

476/2018 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του Τμήματος Παιδείας και Δια βίου μάθησης, της Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικής προστασίας, Υγείας και Παιδείας του Δήμου Πρέβεζας – Καθορισμός όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/476.pdf"]...

467/2018 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜAΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/467.pdf"]...

461/2018 – Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας “Μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας 2018-2019” -έγκριση της αρ.6/31-5-2018 μελέτης της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ-καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/461.pdf"]...

447/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού που αφορά «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δένδρων Δ.Ε.Λούρου – Ζαλόγγου (Πολιτική Προστασία 2018)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/447.pdf"]...

446/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού που αφορά «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δένδρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολιτική Προστασία 2018)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/446.pdf"]...

444/2018 – Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Σ018 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου» ως άγονος και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/444.pdf"]...