Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Διόρθωση του Πίνακα Συμμόρφωσης Α «ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ» και παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/487.pdf"]...

333/2020 – Επαναδημοσίευση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/333.pdf"]...

44/2020 – Έγκριση Πρακτικού 1 & Πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/44.pdf"]...

43/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΕ 2003ΣΕ05500005 – ΕΚΤΑΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/43.pdf"]...

26/2020 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 5 στρεμμάτων στη θέση “ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Β” Κοινότητας Καμαρίνας του Δήμου Πρέβεζας , για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/26.pdf"]...

25/2020 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 5 στρεμμάτων στη θέση “ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α” Κοινότητας Καμαρίνας του Δήμου Πρέβεζας , για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/25.pdf"]...

21/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας των υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας, των κοινωνικών δομών, των χορευτικών τμημάτων, του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας “Σπύρου Δήμας “ και του ΚΑΠΗ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/21.pdf"]...

15/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΣΧΟΛΙΚΟ» τεμ.132 Κοινότητας Ν.Σαμψούντας, Δημ.Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/15.pdf"]...

14/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» τεμ.113Β Κοινότητας Ν.Σινώπης, Δημ.Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/14.pdf"]...

13/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» τεμ.113Α Κοινότητας Ν.Σινώπης, Δημ.Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/13.pdf"]...

12/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια προμήθειας ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων αγώνων για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/12.pdf"]...

10/2020 – Έγκριση δαπανών φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών για λόγους κατεπείγοντος (έγκριση της αρ.9/2020 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου για τη φιλοξενία προσφύγων-μεταναστών λόγω της βύθισης σκάφους

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/10.pdf"]...