Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

396/2021 «Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.00 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου Τομέας και σε επιχειρήσεις ΟΤΑ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/396.pdf"]...

395/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την επιχορήγηση του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/395.pdf"]...

394/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της συναυλίας με τον Δημήτρη Υφαντή και τον Πρεβεζάνο Αποστόλη Βαγγελάκη στις 30 Αυγούστου 2021 σε συνεργασία με την Περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/394.pdf"]...

393/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.46 25/2019 , στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων ¨ προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την πραγματοποίηση της συναυλίας “ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΗ ΝΥΧΤΩΔΙΑ” στις 24 Αυγούστου 2021 , στο Β οτανικό κήπο »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/393.pdf"]...

392/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.46 25/2019 , στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την πραγματοποίηση της μουσικοθεατρικής παράστασης «Μία χώρα δύο αιώνες μετά» στο Δημοτικό Κηποθέατρο «Γιάννης Ρίτσος» στις 02 Αυγούστου 2021 σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/392.pdf"]...

391/2021 «Έγκριση πρακτικού ΙΙ δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 49.600,00 € (με Φ.Π.Α.), Κ.Α.02.64.7425.114, χρημ/ση ¨ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ CPV: 73220000-0».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/391.pdf"]...

390/2021 «Έγκριση πρακτικού Νο 3 Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2021-22».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/390.pdf"]...

382/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 για την πραγματοποίηση προβολής της ταινίας με τίτλο “ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ “ για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας .».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/382.pdf"]...

381/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 για την πραγματοποίηση προβολής της ταινίας με τίτλο ““ BYRON Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΕΝΟΣ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ“ για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/380.pdf"]...

379/2021 «Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή παράτασης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Πράσινο Ταμείο και το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2018, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας» προϋπολογισμού 350.000,00€ (με ΦΠΑ), με ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο 210.000,00 € , όσον αφορά την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού μέχρι την 28-2-2023».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/379.pdf"]...

378/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, του ν ΚΑΕ 02.00.6736 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων” προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την επιχορήγηση της Χορωδίας Πρέβεζας «Αρμονία» για το 39ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας , 5-11 Ιουλίου 2021».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/378.pdf"]...

375/2021 «Επικαιροποίηση του άρθρου 6 της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων μελέτης της προμήθειας με τίτλο «Σ021 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δημ. Ενοτ. Πρέβεζας» 60.000,00 € (με ΦΠΑ)».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/375.pdf"]...

372/2021 «Έγκριση Πρακτικού Νο 2 Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2021)».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/372.pdf"]...

364/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, του ΚΑΕ 02.15.6141 με τίτλο “ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ’, για την διενέργεια δαπανών για τον μικροβιολογικό και φυσικοχημικό έλεγχο των κολυμβητικών δεξαμενών του Δήμου Πρέβεζας» .

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/364.pdf"]...

363/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, του ΚΑΕ 02.10.60.6117.922 με τίτλο “ΕΣΠΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΠΣ 5002328 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟ ΣΤΟΣ” του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε επαγγελματία ψυκτικό για μεταφορά επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο νέο μισθωμένο κτίριο.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/363.pdf"]...

357/2021 «Εξέταση αιτήματος παράτασης σύμβασης της προμήθειας, «Προμήθεια ενός φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας»,προϋπολογισμού 67.704,00 € (με Φ.Π.Α.),Κ.Α.02.15.7132.001 Ι.Π.Cpv: 34142100-5».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/357.pdf"]...

356/2021 «Αποδοχή πρόσληψης ειδικοτήτων μουσικών (14) δεκατεσσάρων θέσεων που έχουν εγκριθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Δημοτικό Ωδείο και με την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους. Έγκριση της Ανακοίνωσης και Ορισμός επ ιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80. ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/356.pdf"]...

355/2021 «Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS Cross border cooperation for energy efficiency using solar energy ≫≫/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα Αλβ ανία 2014 2020» προϋπολογισμού 483.609,00€ (με Φ.Π.Α.) ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/355.pdf"]...