Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

196/2019 – Έγκριση Πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» ΤΜΗΜΑ IV Προμήθεια ενός φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/196.pdf"]...

195/2019 – Έγκριση Πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» ΤΜΗΜΑ V ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/195.pdf"]...

194/2019 – Έγκριση Πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» ΤΜΗΜΑ Ι Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/194.pdf"]...

193/2019 – Έγκριση Πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Φορτηγό όχημα ανατρεπόμενο

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/193.pdf"]...

192/2019 – Έγκριση Πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΑΦΕΑ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/192.pdf"]...

191/2019 – Έγκριση πρακτικού -2- Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής και κατακύρωσης αναδόχου του έργου «Σ018 ΕΠιΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/191.pdf"]...

182/2019 – Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου -τους Παιδικούς σταθμούς της ΝΕ.ΔΗ.ΚΕ.Π- ειδών σίτισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και προμήθεια φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2019-2020

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/182.pdf"]...

181/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 3 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωση Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της που αφορά στην «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας 2019-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/181.pdf"]...

178/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 2 Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Λούρου & Δ.Ε. Ζαλόγγου (Πολ. Προστασία 2019)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/178.pdf"]...

177/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 2 Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2019)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/177.pdf"]...

171/2019 – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 54/2019 Α.Ο.Ε, και έγκρισης της επικαιροποιημένης μελέτης για την προμήθεια υλοποίησης της Πράξης«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/171.pdf"]...

167/2019 – Έγκριση Πρακτικών 1 & 2 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2019-2020» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/167.pdf"] ...