Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

283/2020 Ορισμός αντιτίμου για υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» , περιόδου 2020- 2021 και προγραμματισμός προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα: «Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους» 2020- 2021.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/283_2020.pdf"]...

282/2020 Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης ένταξης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002328 που αφορά στην παράταση της διάρκειας χρηματοδότησης της Πράξης και αντίστοιχη αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού 490.100,00€, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» .

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/282_2020.pdf"]...

281/2020 Καθορισμός των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκμίσθωση 30 τ.μ χρήσης αιγιαλού-παραλίας στη θέση “ΚΟΤΣΙΑ” στην Κοινότητα Βράχου, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, για άσκηση δραστηριοτήτων θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/281_2020.pdf"]...

280/2020 Καθορισμός των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκμίσθωση 200 τμ. χώρου αιγιαλού-παραλίας στην θέση “ΜΠΟΥΚΑ” στην Κοινότητα Καστροσυκιά, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/280_2020.pdf"]...

276/2020 Καθορισμός των όρων διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης /θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων ετών 2020-2022.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/276_2020.pdf"]...

275/2020 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου «κατασκευή τεχνικών και συντήρηση αγροτικών δρόμων για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στην Τ.Κ. Κρυοπηγής»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/275_2020.pdf"]...

274/2020 Εξειδίκευση Πίστωσης για την εκτύπωση-έκδοση 200 τευχών του περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά που εκδίδει ο Δήμος Πρέβεζας-Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας» συνολικού ποσού 3.900,80 €.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/274_2020.pdf"]...

255/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΔΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 ΚΑΙ 5.1.2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SOLIS “CROSS-BPRDER COOPERATION FOR ENERGY EFFIVIENCY USING SOLAR ENERGY/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTRREG IPA II CBC «ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/255_2020.pdf"]...

254/2020 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ -2- ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/254_2020.pdf"]...

253/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια προμήθειας – τοποθέτησης μεταλλικών ραφιών τύπου Dexion για την αρχειοθέτηση εγγράφων σε χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/253_2020.pdf"]...