Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

473/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων» , για την πραγματοποίηση δαπανών για την εκτύπωση έντυπου προωθητικού υλικού των εκδηλώσεων του Δήμου Πρέβεζα ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/473.pdf"]...

472/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6662 με τίτλο “Υλικα΄συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ” προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση προμήθειας υλικών για τη συντήρηση του χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο «ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/472.pdf"]...

471/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στο ν ΚΑΕ 02.15.6472 με τίτλο «Έξοδα Αθλητικών Εκδηλώσεων » προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για τη διενέργεια δαπανών, για την πραγματοποίηση του 1 ST FIBA 3 X 3 BASKET BALL CHALLENGE GREECE S TOUR 2021 σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/471.pdf"]...

470/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για τη διενέργεια δαπανών, για την πραγματοποίηση του εγχειρήματος «Καβάφης: 4 ποιήματα για την Νικόπολη» σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/470.pdf"]...

469/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 για τη διενέργεια δαπανών για την επιχορήγηση του ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/469.pdf"]...

468/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στ ον ΚΑΕ 02.15.6471 «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της σ υναυλίας παραδοσιακής μουσικής μ ε τίτλο “Από το σκοτάδι στην Λευτεριά “ , στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση . 1821 2021 στο Κηποθέατρο “Γιάννης Ρίτσος” σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/468.pdf"]...

467/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 για τη διενέργεια δαπανών για την επιχορήγηση του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/467.pdf"]...

465/2021 « Έγκριση πρακτικού Νο1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δ. Πρέβεζας, με τίτλο « Προμήθεια τροφής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δ. Πρέβεζας, για το έτος 2021-22».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/465.pdf"]...

463/2021 « Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης τριάντα (30 τμ) του υπ’ αριθμ. 19 χέρσου δημοτικού ακινήτου για χρήση βοηθητικού χώρου επιχείρησης , στην Κοινότητα Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/463.pdf"]...

462/2021 « Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4.081,42 τμ , τμήμα του κληροτεμαχίου 515 στην Κοινότητα Άνω Κοτσανόπουλο Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/462.pdf"]...

461/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων¨, για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια διαφόρων υλικών για τις εκδηλώσεις του Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/461.pdf"]...

460/2021 «Έγκριση υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/460.pdf"]...

459/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 του KAE 02.15.6471 με τίτλο «Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων» για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” στο Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας στις 22 Αυγούστου 2021

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/459.pdf"]...

458/2021 «Έγκριση Πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην Προμήθεια με τίτλο « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/458.pdf"]...

454/2021 «Έγκριση Πρακτικού Νο 4 Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2021) ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/454.pdf"]...

449/2021 «Έγκριση Πρακτικού Νο 3 διενέργειας κλήρωσης που αφορά στην επιλογή αναδόχου για τα τμήματα 1& 2 του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2021)».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/449.pdf"]...

448/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 του KAE 02.15.6471 με τίτλο «Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων» για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της συναυλίας με τίτλο :¨ AKTIA CHAMBER MUSIC “ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας στο Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/448.pdf"]...

447/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 του ΚΑΕ 02.15.6472 με τίτλο «Έξοδα Αθλητικών Εκδηλώσεων», για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση των «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙΑ ΑΚΤΙΑ 2021» σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα, Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/447.pdf"]...

444/2021 «Εξειδίκευση Πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6266 με τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού», για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας υποστήριξης και συντήρησης λογισμικού αυτοματισμού βιβλιοθηκών openABEKT, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης & της Παιδικής-Εφηβικής Βιβλιοθήκης Δήμου Πρέβεζας διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικού ποσού 1.116,00 €»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/444.pdf"]...

440/2021 «Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού για την δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Πρέβεζας _ Τμήματα 2,5,6,7,8,9».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/440.pdf"]...