Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

108/2019 – Έγκριση πρακτικού-1 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/108.pdf"] ...

104/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 14,00 στρ. στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ-ΑΥΛΑΙΜΟΝΑΣ», Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/104.pdf"]...

95/2019 – «Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΒΑΡΚΑ» Τοπ.Κοιν. Καμαρίνας, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/95.pdf"]...