Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

456/2020 Έγκριση πρακτικών Νο 1 και Νο 2 του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2020-21 και για την σίτιση των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ έτους 2020-21

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/456_2020.pdf"]...

455/2020 Έγκριση μελέτης της Προμήθειας με τίτλο «ΕΞΟΠΛIΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ99/2017»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/455_2020.pdf"] ...

449/2020 Εξέταση απευθείας μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση βρεφικών τμημάτων παιδικών σταθμών στην ευρύτερη περιοχή του δημοτικού σταδίου καθώς και στην ευρύτερη περιοχή Μαργαρώνας-Αγίου Θωμά-Αγίας Τριάδας Δ.Ε Πρέβεζας Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/449_2020.pdf"] ...

446/2020 Μεταφορά ημερομηνίας για την πραγματοποίηση της Συναυλίας “Μικρά νυχτερινά μάγια” στο Αρχαίο Ωδείο Νικόπολης σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας , την ΠΕΔ και το δήμο Πρέβεζας .

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/446_2020.pdf"] ...

429/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και (β) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross – border cooperation for energy efficiency using solar energy / Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/429_2020.pdf"]...

425/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.15.6471“Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” για την πραγματοποίηση του 18ου PREVEZA JAZZ FESTIVAL σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/425_2020.pdf"]...

424/2020 Τροποποίηση του τρόπου χρηματοδότησης της προμήθειας «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» με Κωδικό ΟΠΣ5021738 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: 6ΩΥΑ465ΧΙ8-7ΞΡ) της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ τμήματος με αριθμό 4 (Υποέργο 2), με την επιβολή κατ’ αποκοπή διόρθωσης ποσοστού 10% στο σύνολο της εν λόγω σύμβασης.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/424_2020.pdf"]...