Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

26/2020 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 5 στρεμμάτων στη θέση “ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Β” Κοινότητας Καμαρίνας του Δήμου Πρέβεζας , για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/26.pdf"]...

25/2020 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 5 στρεμμάτων στη θέση “ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ Α” Κοινότητας Καμαρίνας του Δήμου Πρέβεζας , για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/25.pdf"]...

21/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας των υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας, των κοινωνικών δομών, των χορευτικών τμημάτων, του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας “Σπύρου Δήμας “ και του ΚΑΠΗ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/21.pdf"]...

15/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΣΧΟΛΙΚΟ» τεμ.132 Κοινότητας Ν.Σαμψούντας, Δημ.Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/15.pdf"]...

14/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» τεμ.113Β Κοινότητας Ν.Σινώπης, Δημ.Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/14.pdf"]...

13/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» τεμ.113Α Κοινότητας Ν.Σινώπης, Δημ.Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/13.pdf"]...

12/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια προμήθειας ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων αγώνων για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/12.pdf"]...

10/2020 – Έγκριση δαπανών φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών για λόγους κατεπείγοντος (έγκριση της αρ.9/2020 κατεπείγουσας απόφασης Δημάρχου για τη φιλοξενία προσφύγων-μεταναστών λόγω της βύθισης σκάφους

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/10.pdf"]...

555/2020 Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο:¨Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross – border cooperation for energy efficiency using solar energy / Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/555_2020.pdf"]...

2/2020 – Έγκριση Πρακτικού Νο 3 Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Λούρου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/2.pdf"]...

537/2019 – Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού διαγωνισμού «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2020-2021 »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/537.pdf"]...

536/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 5 – τροποποίησης της 394ης/2019 απόφασης κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, τους Παιδικούς Σταθμούς της ΝΕΔΗΚΕΠ και ειδών σίτισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου 2019-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/536.pdf"]...