Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

93/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια 20 μπλοκ ημερησίων δελτίων απασχόλησης μηχανημάτων και 120 μπλοκ δελτίων χορήγησης καυσίμου για το γραφείο κίνησής του Δήμου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/93.pdf"]...

85/2018 – Έγκριση των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον μειοδότη του έργου Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Προυπολογισμού 39.999,99 και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12%)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/85.pdf"]...

84/2018 – Εκ νέου κατάρτιση όρων εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ» στην Τοπική Κοινότητα Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/84.pdf"]...

83/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την συντήρηση του δικτύου-λαμπτήρων και λοιπού υλικού – υπόλοιπο σύμβασης Αρ.29080/6-10-2017 – ΑΔΑΜ 17SYMV002053035

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/83.pdf"]...

78/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δαπανη δικαστικης αποφασης και τοκοι υπερημεριας της αρ.9/2018 αποφ. Ειρηνοδικείου Πρέβεζας για Παπανίκο Παναγιώτη του Ευαγγέλου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/78.pdf"]...

65/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δαπάνη επικειμένων ιδιοκτησίας Βρεττού Γεωργίου του Δημητρίου, με κτηματολογικό αριθμό 020442, στο Ο.Τ 207, περιοχή Λευκαδίτικα Δήμου Πρέβεζας.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/65.pdf"]...