Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

559/2021 «Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ _ ΤΜΗΜΑΤΑ 2, 5, 6, 7, 8, 9».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/559.pdf"]...

558/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑ Κ.Α. 02.30.6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/558.pdf"]...

557/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑ Κ.Α. 02.20.6099 (Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων)» προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 για τη διενέργεια δαπανών για την προμήθεια μικροεργαλειων και αναλώσιμων για το Δημοτικό συνεργείο και για την προμήθεια ανακλαστικής λωρίδας σήμανσης οχημάτων».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/557.pdf"]...

552/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο “ Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων”, για επιχορήγηση του Συλλόγου Μηχανοκίνητου «ΗΝΙΟΧΟΣ» για την εκδήλωση «ZALOGGO RACE” που θα πραγματοποιηθεί στην Καμαρίνα – Ωρωπό Πρέβεζας στις 17-18-19 Σεπτεμβρίου 2021».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/552.pdf"]...

551/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο “ Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων”, για επιχορήγηση του Ναυτικού Ομίλου Πρέβεζας, για την μετακίνηση αθλητών για τη συμμετοχή τους σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/551.pdf"]...

550/2021 «Έγκριση Πρακτικού 3 της Επιτροπής Αξιολόγησης για την προμήθεια, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp ,στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS ≪Cross – border cooperation for energy efficiency using solar energy≫/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» προϋπολογισμού 483.609,00€ (με Φ.Π.Α.)».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/550.pdf"]...

548/2021 «Έξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α. 02.00.6433 με τίτλο «Τιμητικές Διακρίσεις, Αναμνηστικά Δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και Αντιπροσωπειών» προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για τη διενέργεια δαπανών για την φιλοξενία ομιλητών της ημερίδας με θέμα τον Ποδηλατικό Τουρισμό και την πιστοποίηση σχετικών επιχειρήσεων, του Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/548.pdf"]...

538/2021 «Έγκριση πρακτικού -2- Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και κατακύρωσης του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/538.pdf"]...

533/2021 «Έξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑ 02.10.7133.001 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ-ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ» προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση προμήθειας περιστρεφόμενων καθισμάτων εργασίας για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/533.pdf"]...

532/2021 «Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2021-22 »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/532.pdf"]...

605/2021«Έγκριση πρακτικών Ν.2 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών προσφορών) και Ν.3 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα του σταδίου «ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ» του Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/605.pdf"]...

527/2021 «Αποδοχή πιστώσεων από την ένταξη των Δομών (Παιδικών Σταθμών KΔΑΠ και ΚΔΑΠ -ΜΕΑ) του Δήμου Πρέβεζας στη δράση “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2022” του Ε.Π “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”και τη δράση « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ’ 2021 2022» με δικαιούχο την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε και έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων του προσωπικού που υπηρετεί στις δομές αυτές »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/527.pdf"]...

525/2021 «Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα για την ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 1.200 ανέργων ατόμων με αναπηρίε ς (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/525.pdf"]...