Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

267/2021 Έγκριση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο « Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Αμεα σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/267.pdf"]...

262/2021 Λήψη απόφασης ένταξης του Δήμου μας στο πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για πρόσληψη 1.200 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΜεαΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεα ρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο (Δημόσια Πρόσκληση Νο 12/2017)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/262.pdf"]...

258/2021 Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης τιμών που αφορούν στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” με με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/258.pdf"]...

256/2021 Έγκριση των τευχών δημοπράτησης της διακ ήρυξης του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/256.pdf"]...

255/2021 Έγκριση πρακτικού-1 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1ου ΓΕ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/255.pdf"]...

252/2021 α) Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 23-03-2021 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) με τίτλο: «Υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης του έργου «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας» (ΑΔΑ: ΨΛΕΣ46ΜΩΧΑ-ΗΧΧ) και β) Εξουσιοδοτήσεις της Οικονομικής Επιτροπής για το θέμα

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/252.pdf"]...

246/2021 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 807.000,00€ & συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 1.000.680,00€.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/246.pdf"]...

244/2021 Έγκριση Πρακτικού 1 της Επιτροπή διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό 2021»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/244.pdf"]...

243/2021 Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης τιμών που αφορούν στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλα ίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση πολιτισμό τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/243.pdf"]...

237/2021 Ορισμός αντιτίμου για υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» , περιόδου 2021-2022 και προγραμματισμός προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα » «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» 2021-2022.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/237.pdf"]...

231/2021 Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και όρων διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση Αμεα σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/231.pdf"]...