Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

215/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 14 του Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων” για επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου «Φιλαθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Πρέβεζας» του Δήμου Πρέβεζας για τις μετακινήσεις των αθλητών του Συλλόγου σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α 2020) άρθρο 66 παρ. 3

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/215.pdf"]...

214/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 14 του Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων” για επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου «Α.Σ. ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ» του Δήμου Πρέβεζας για τις μετακινήσεις των αθλητών του Συλλόγου σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α 2020) άρθρο 66 παρ. 3 »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/214.pdf"]...

210/2022 Έγκριση της αρ.198/2022 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου ΔΕ Λούρου λόγω φυσικών καταστροφών».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/210.pdf"]...

204/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.10.6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», για τη διενέργεια δαπανών για εργασίες επισκευής της βλάβης των οπτικών ινών του Δήμου Πρέβεζας στον κόμβο του Ναυτικού Μουσείου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/204.pdf"]...

203/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.10.6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», για τη διενέργεια δαπανών για εργασίες επισκευής της βλάβης των οπτικών ινών του Δήμου Πρέβεζας στον κόμβο του τελωνείου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/203.pdf"]...

200/2022 Χορήγηση παράτασης υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων οικονομικού φορέα για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό 2022», για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση δικτύου – λαμπτήρες και λοιπό υλικό 2022», προϋπολογισμού 69.999,24 € (με ΦΠΑ 24%)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/200.pdf"]...

199/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε 02.15.6471 με τίτλο:« Έξοδα Πολιτιστικών » για τη διενέργεια δαπανών για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Πάσχα 2022 “ΜΠΟΤΙΑ” σε συνεργασία με το Σύλλογο εμποροεπαγγελματιών Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/199.pdf"]...

198/2022 Έγκριση πρακτικού Νο1 ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς- οικονομικής προσφοράς, για τον διαγωνισμό προμήθειας φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2022

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/198.pdf"]...

193/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6662 με τίτλο “Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων” για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια συτροκλειδαριών κλπ υλικών για τα ερμάρια του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Πρέβεζας “

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/193.pdf"]...

182/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “ Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ” για την διενέργεια δαπανών για την μεταφορά του χορευτικού τμήματος του Δήμου Πρέβεζας για τη συμμετοχή του στη λιτανευτική πομπή με την εικόνα της Ηρωικής Εξόδου στην πομπή που πραγματοποιείτε στις 16 Απριλίου 2022 το Σάββατο του Λαζάρου στο Μεσολόγγι

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/182.pdf"]...