Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

592/2018 – Ένδικα μέσα (Τάσσης-(αριθ. προσφ ΠΡ134/18-3-2011) προσφυγής του ΚΑΡΤΣΑΚΛΑ Κωνσταντίνου του Ανδρέα κατά του Δήμου Πρέβεζας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, της με αριθμ. πρωτ. 3/11-3-2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας και της με αριθμ. πρωτ. 4866/2011 απόφασης του Αντιδημάρχου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/592.pdf"]...