Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

363/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας»το οποίο συνδιοργανώνουν ο Δήμος Πρέβεζας και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/363.pdf"] ...

351/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στο Δ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκηνυματικών Περιηγήσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/351.pdf"]...

350/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση ομιλίας με θέμα “Ο Καρκίνος του Μαστού” με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού σε συνεργασία με την Τοπική Μονάδα Υγείας της Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/350.pdf"]...

341/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου : «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας ΣΑΕ 2003ΣΕ0550005-έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/341.pdf"]...

340/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της Απελευθέρωσης της Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/340.pdf"]...

339/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς 2019 με θέμα “Τα παιδιά εκπαιδεύονται και….σώζουν ζωές.” σε συνεργασία με τον Ανθρωπιστικό Οργανισμό “KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/339.pdf"]...

338/2019 – Έγκριση μετακίνησης του τέως Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Παππά, προκειμένου να συμμετέχει σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, του οποίου παραμένει μέλος

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/338.pdf"]...

334/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 3 Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020 και του ΚΗΦΗ Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/334.pdf"] ...

333/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο3 Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/333.pdf"] ...

325/2019 – Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσιών Τμήματος Καθαριότητας, Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου: i) Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-19, μηνός Αυγούστου 2019 ii) Μεταφόρτωση & Μεταφορά Απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας 2019, χρονικό διάστημα 16/8/2019-15/9/2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/325.pdf"]...

322/2019 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 519/2019 απόφασης δημάρχου Πρέβεζας περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Δημιουργίας Ζωνών Ασφάλειας κατά την Εκδήλωση της Πυρκαγιάς την 14-9-2019»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/322.pdf"]...