Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

14/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια του Δ. Πρέβεζας, με τίτλο « Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/14.pdf"] ...

13/2019 – Ακύρωση διαδικασίας διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας» και εκ νέου Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, των όρων διαγωνισμού και της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/13.pdf"] ...

12/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2019»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/12.pdf"] ...

717/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια του Δ. Πρέβεζας, με τίτλο: {Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/717.pdf"]...

713/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 Αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας 2019».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/713.pdf"]...