Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

410/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- αίτηση ασφαλιστικών των 1) Γεωργίου Αρτίκογλου του Κων/νου, 2) Χρύσως Αηδώνη του Θωμά, 3) Περικλή Νέσσερη του Δημητρίου, 4) Ανδρέα Ντόντορου του Σπυρίδωνα, 5) Δημητρίου Αηδώνη του Παναγιώτη και 6) Ιφιγένειας Σοροντίλα του Νικολάου, υπαλλήλων καθαριότητας ΚΑΤΑ του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/410.pdf"]...

395/2018 – Εκ νέου έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Σ018 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/395.pdf"]...

394/2018 – Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών και προσφοράς για την απευθείας ανάθεση «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου Δ.Ε Λούρου και ειδών ζαχαροπλαστείου Δ. Ε Πρέβεζας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου για το έτος 2018-2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/394.pdf"]...

393/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης υποφακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια ειδών διατροφής (είδη ιχθυοπωλείου και είδη αρτοποιείου) των Παιδικών Σταθμών & δομών ΝΕ.ΔΗ.ΚΕΠ του Δήμου για το έτος 2018-2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/393.pdf"]...

392/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δένδρων Δ.Ε. Λούρου – Ζαλόγγου (Πολιτική Προστασία 2018)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/392.pdf"]...

391/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δένδρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολιτική Προστασία 2018)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/391.pdf"]...