Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

228/2021 Σύνταξη των όρων της διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια εξοπλισμού για την Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Πρέβεζας_Τμήματα 2,5,6,7,8,9.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/228.pdf"]...

217/2021 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή της υπηρεσίας :[Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΑΣΑ 2021-22 ]

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/217.pdf"]...

195/2021 Εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑΕ 02.30.7135.608 με τίτλο “Προμήθεια υλικών για την λειτουργία του Δημοτικού κολυμβητηρίου Πρέβεζας έτους 2021 “ Σ021,για την εκτέλεση της προμήθειας για την λειτουργία του Δημοτικού κολυμβητηρίου έτους 2021.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/195.pdf"]...

194/2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2021)».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/194.pdf"]...

192/2021 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5047962 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 14-20».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/192.pdf"]...