Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

128/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/128.pdf"] ...

127/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ακροβατικής Γυμναστικής στις 16-17 Απριλίου 2022 – ‘Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/127.pdf"] ...

126/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την προμήθεια Αυτόματων απινιδωτών για τους αθλητικούς χώρους του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/126.pdf"] ...

120/2022 Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/120.pdf"] ...

119/2022 Ανάκληση της 83/2022 Α.Ο.Ε. και έγκριση της διορθωμένης μελέτης για «την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ξύλινου οικίσκου-κιόσκι με τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου (1 στρογγυλό τραπέζι, 4 καρέκλες, 2 βάσεις φυλλαδίων(2 stands), 1 τηλεοπτική οθόνη και 2 φορητούς υπολογιστές)» στο πλαίσιο της Πράξης “MileSTONES III: Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/119.pdf"] ...

118/2022 Έγκριση Πρακτικού Νο2 του διαγωνισμού που αφορά στην «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2022» προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 307.507,60 €

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/118.pdf"] ...

117/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6261 με τίτλο ‘’Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου’’ για την παροχή υπηρεσίας χρωματισμού του κλειστού γυμναστηρίου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/117.pdf"] ...

115/2022 Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.4: “Βελτίωση αγροτικής οδού τοπ. κοινότητας Χειμαδιού του Δήμου Πρέβεζας, από Χ.Θ 0+000,000 έως Χ.Θ 3+285,000, για την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/115.pdf"] ...

114/2022 Έγκριση μελέτης για την Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.4: “Βελτίωση αγροτικής οδού τοπ. κοινότητας Χειμαδιού του Δήμου Πρέβεζας, από Χ.Θ 0+000,000 έως Χ.Θ 3+285,000, για την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/114.pdf"] ...

103/2022 Έγκριση Πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/103.pdf"] ...

102/2022 Έγκριση Πρακτικού 4 της Επιτροπής Αξιολόγησης για την προμήθεια, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp ,στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS ≪Cross – border cooperation for energy efficiency using solar energy≫/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» προϋπολογισμού 483.609,00€ (με Φ.Π.Α.)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/102.pdf"] ...

101/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.10.6691 με τίτλο “Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων”, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για την προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/101.pdf"] ...

99/2022 Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 25.002,37 τ.μ., τμήμα του υπ’αριθμ. 1090, διανομής 1929 στη Κτηματική περιοχή Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/99.pdf"] ...

98/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων” για επιχορήγηση του Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου «Ο Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Σύλλογος Πρέβεζας 2016», για τις μετακινήσεις των αθλητών του Συλλόγου σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α 2020) άρθρο 66 παρ. 3”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/98.pdf"] ...

97/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων” για επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου ΕΦΟΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για την διεξαγωγή του «Πανελλαδικού Βαθμολογούμενο Πρωταθλήματος τένις κατηγορίας 12 ετών αγόρια – κορίτσια» στο Δήμο Πρέβεζας στις 11-15 Μαρτίου 2022

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/97.pdf"] ...

93/2022 Εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑΕ 02.10.6262 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων και έργων)“ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2022/93.pdf"] ...