Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

155/2019 – Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 120/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και Έγκρισης της νέας μελέτης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2019»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/155.pdf"] ...

149/2019 – Έγκριση πρακτικού -2- Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και κατακύρωσης του έργου : «Επισκευή ,συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων Δήμου Πρέβεζας »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/149.pdf"]...

148/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην «Εργασίες Πυροπροστασίας–Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Λούρου & Δ.Ε. Ζαλόγγου (Πολ. Προστασία 2019)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/148.pdf"]...

147/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην «Εργασίες Πυροπροστασίας–Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2019)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/147.pdf"]...

144/2019 – Γνωμοδότηση επί υποβληθείσας ενστάσεως από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.» κατά της αριθμ. 112/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών κάδων απορριμμάτων»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/144.pdf"]...

142/2019 – Έγκριση όρων δημοπράτησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια εξοπλισμού για την πράξη : Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/142.pdf"]...

139/2019 – Εξέταση προδικαστικής προσφυγής,για την ανάθεση της μελέτης, «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ –ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕ3Β,ΠΕ4Β,ΠΕ5Β,ΠΕ7Β,ΠΕ8Β3,ΠΕ9Δ- ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ,ΠΕ19 ΨΑΘΑΚΙ»,μετά την από 12-03-2019 προδικαστική προσφυγή της Σύμπραξης μελετητικών γραφείων «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/139.pdf"]...

138/2019 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 246.760,00 € (με ΦΠΑ) , με αριθμό μελέτης 40/2018

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/138.pdf"]...

133/2019 – Έγκριση πρακτικού-1 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/133.pdf"]...

121/2019 – Καθορισμός των όρων της διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθειαοχημάτων Δήμου Πρέβεζας: α)Ενός απορριμματοφόρου- β) Ενός φορτωτή εκσκαφέα- γ) Ενός φορτηγού ανατρεπόμενου- δ) Ενός φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας & ε) Δύο επιβατικών αυτοκινήτων, συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α 347.601,61€ & συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 431.026,00€

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/121.pdf"]...