Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

520/2019 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «Σ018 Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας » προϋπολογισμού 74.000,00€ (με ΦΠΑ)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/520.pdf"]...

504/2019 – Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης του Συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/504.pdf"]...

499/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/499.pdf"]...

496/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/496.pdf"]...

493/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης(ελαιοστασίου) 25,00 στρεμμάτων στη θέση“ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ”, Κ. Καμαρίνας Δ.Ε Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/493.pdf"]...

488/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την συντήρηση μοκετών και χαλιών των Πολιτιστικών χώρων του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/488.pdf"]...