Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

577/2018 – Λήψη νέας απόφασης για τον ορισμό νέου προσωρινού μειοδότη της προμήθειας των λιπαντικών 2018-2020 ,λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές απόψεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/577.pdf"]...

571/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής -τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία ενός νέου βρεφικού τμήματος στον 5ο Παιδ.Σταθμό Δήμου Πρεβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/571.pdf"]...

564/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού Παιδ.Σταθμών Δήμου Πρεβεζας έτους 2018-19»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/564.pdf"]...

553/2018 – Έγκριση πρακτικού -2- Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και κατακύρωσης του έργου « Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/553.pdf"]...