Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

467/2018 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜAΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/467.pdf"]...

461/2018 – Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας “Μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας 2018-2019” -έγκριση της αρ.6/31-5-2018 μελέτης της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ-καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/461.pdf"]...

447/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού που αφορά «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δένδρων Δ.Ε.Λούρου – Ζαλόγγου (Πολιτική Προστασία 2018)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/447.pdf"]...

446/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού που αφορά «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δένδρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολιτική Προστασία 2018)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/446.pdf"]...

444/2018 – Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Σ018 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου» ως άγονος και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/444.pdf"]...

434/2018 – Εξέταση ένστασης του διαγωνισμού για την μελέτη “Κτηματογράφηση-πολεοδόμηση-πράξη εφαρμογής περιοχών επέκτασης και των οριοθετούμενων περιοχών του Δ.Πρέβεζας ΠΕ 3Β, ΠΕ4Β, ΠΕ 5Β, ΠΕ 6Β, ΠΕ 7Β, ΠΕ 8Β3, ΠΕ 9Δ, Αγ.Γεώργιος, Παντοκράτορας, ΠΕ9Δ“ της σύμπραξης με δ.τ INFOTERRA O.E

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/434.pdf"]...