Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

707/2018 – Έγκριση πρακτικών Νο1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και Νο 2 Αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο « Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας 2019 »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/707.pdf"]...

695/2018 – Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υλικών για επισκευή δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ Ριζών της Δ.Ε Ζαλόγγου λόγω καιρικών φαινομένων”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/695.pdf"]...

694/2018 – Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υλικών για επισκευή δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ Μυρσινης της Δ.Ε Ζαλόγγου λόγω καιρικών φαινομένων”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/694.pdf"]...

682/2018 – Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/682.pdf"]...

681/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δ. Πρέβεζας, με τίτλο «Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2019 »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/681.pdf"]...