Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

241/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο2 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Φακέλου Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια ειδών καθαριότητας, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 6178/20-3-2020 διακήρυξη Δημάρχου Πρέβεζας.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/241_2020.pdf"]...

235/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο2 Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2020)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/235_2020.pdf"]...

230/2020 Έγκριση πρακτικών Νο 1 Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και Νο 2 Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/230_2020.pdf"]...

228/2020 Διενέργεια δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 68,20 στρεμμάτων στη θέση “ΦΡΑΞΙΑΣ” Κοινότητας Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, από αναβολή λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID -19.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/228_2020.pdf"]...

227/2020 Διενέργεια δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 48,924 στρεμμάτων στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ», Κοινότητας Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας , από αναβολή λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID -19.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/227_2020.pdf"]...

226/2020 Διενέργεια δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 21,578 στρεμμάτων στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ», Κοινότητας Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, από αναβολή λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID -19.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/226_2020.pdf"]...

225/2020 Διενέργεια δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΞΥΛΟΓΕΦΥΡΟ», Κοινότητας Ωρωπού, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας , από αναβολή λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID -19.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/225_2020.pdf"]...

224/2020 Διενέργεια δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ», Κοινότητας Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας , από αναβολή λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID -19.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/224_2020.pdf"]...

223/2020 Διενέργεια δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΡΒΟΥΝΕΣ», Κοινότητας Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας , από αναβολή λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID -19.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/223_2020.pdf"]...

222/2020 Διενέργεια δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», Κοινότητας Ωρωπού, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας , από αναβολή λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID -19.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/222_2020.pdf"]...

219/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης τεσσάρων (4) στρεμμάτων έναντι κοιμητηρίου (Β) στην Κοινότητα Καμαρίνας, ΔΕ Ζαλόγγου , Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/219_2020.pdf"]...

218/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης τεσσάρων (4) στρεμμάτων έναντι κοιμητηρίου (A) στην Κοινότητα Καμαρίνας, ΔΕ Ζαλόγγου , Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/218_2020.pdf"]...

217/2020 Απευθείας μίσθωση κτιρίου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος “Αναστασίου Θεοφάνη” επί των οδών Εθν.Αντίστασης-Θεοφάνους & Βασ.Μπάλκου στην Πρέβεζα , στον Δήμο Πρέβεζας για την στέγαση των υπηρεσιών του.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/217_2020.pdf"]...

214/2020 Παραχώρηση σε κοινή χρήση και δωρεά ρυμοτομούμενου τμήματος αγροτικής έκτασης προς τον Δήμο Πρέβεζας, ιδιοκτησίας κ. Μιχαήλ Λαϊνά, σύμφωνα με την αρ. 11/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/214_2020.pdf"]...

213/2020 Παραχώρηση σε κοινή χρήση και δωρεά ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου προς τον Δήμο Πρέβεζας, ιδιοκτησίας κ. Γεράσιμου Μπέλλου & κ. Νικολάου Κασσαβού, σύμφωνα με την αροθμ. 10/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/213_2020.pdf"]...

212/2020 Παραχώρηση σε κοινή χρήση και δωρεά ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου προς τον Δήμο Πρέβεζας, ιδιοκτησίας κ. Γεράσιμου Μπέλλου, σύμφωνα με την αρ. 9/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/212_2020.pdf"]...

209/2020 Έγκριση της αριθμ 97/2019 απόφασης του Δ.Σ της ΝΕΔΗΚΕΠ, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα του Προϋπολογισμού για το έτος 2020, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 και ψήφιση πίστωσης για τη χρηματοδότησή της από το Δήμο Πρέβεζας.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/209_2020.pdf"]...