Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

146/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας 2018-2019» και πρακτικού Νο 2 «Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας 2018-2019»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/146.pdf"]...

136/2018 – Διαβίβαση πρακτικού Νο 1 αποσφράγισης κ΄ αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού “Επισκευή κ΄ συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας 2018-19» και ορισμός χρόνου αποσφράγισης οικονομικών προσφορών.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/136.pdf"]...

133/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙ» Τοπ. Κοιν. Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/133.pdf"]...

129/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έκδοσή 877 αντιγράφων αποσπασμάτων κτηματολογικών διαγραμμάτων επί ενστάσεων και καταχωρημένων ιδιοκτησιών που αφορούν το ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – σύμφωνα με την δέσμευση 773/2017 ,την Α.Ο.Ε. 752/2017 για έγκριση της και την Α.Ο.Ε. 853/2017 για ανατροπή της δέσμευσης 773/2017.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/129.pdf"]...

128/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εργο “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ( ΣΕΑΚ ) – ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΝ 1-3-2016 ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΡΥΞΗΣ ( Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/128.pdf"]...

127/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργο “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ – TUV HELLAS ( TUV NORD ) Α.Ε. – ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρ. 25232/6-9-2017 – ΑΔΑΜ 17SYMV001913168

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/127.pdf"]...

119/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΣΕΖΙΑ» Τοπικής Κοινότητας Σκιαδά, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/119.pdf"]...

118/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΜΠΛΑΝΤΖΑ» Τοπικής Κοινότητας Ρευματιάς, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/118.pdf"]...

117/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΜΠΛΑΝΤΖΑ» Τοπικής Κοινότητας Ρευματιάς, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/117.pdf"]...

116/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ» Τοπικής Κοινότητας Ρευματιάς, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/116.pdf"]...

115/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΜΠΛΑΝΤΖΑ», Τοπικής Κοινότητας Ρευματιάς, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/115.pdf"]...