Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

184/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΜΠΛΑΝΤΖΑ», Τοπικής Κοινότητας Ρευματιάς, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/184.pdf"]...

171/2018 – Έγκριση 1ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών διαγωνισμού, που αφορά στην «Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας και δομών ΝΕ.ΔΗ.Κ.ΕΠ έτους 2018» και έγκριση 2ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας και δομών ΝΕ.ΔΗ.Κ.ΕΠ έτους 2018»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/171.pdf"]...

168/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τελεσίδικη δικαστική απόφαση Αρ.15/2018 Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων για Μυλωνά Λάζαρο του Κων/νου – εκτέλεση -τόκοι και δικαστικά έξοδα

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/168.pdf"]...

158/2018 – Έγκριση 1ου αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών διαγωνισμού α/α συστήματος 53182, που αφορά στην «Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας και δομών ΝΕ.ΔΗ.Κ.ΕΠ έτους 2018»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/158.pdf"]...

147/2018 – Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος του έργου με τίτλο «Κατεπείγουσα αποκατάσταση προσβασιμότητας δρόμου Καμαρίνας Ωρωπού λόγω καθίζησης τμήματος της οδού από την θεομηνία»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/147.pdf"]...