Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

646/2018 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 9/2018 μελέτης της Δν/σης Αγροτικής Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος-Καθαριότητας &Πρασίνου και καθορισμός όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την Παροχή της Υπηρεσίας «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας 2019»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/646.pdf"]...

645/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία ενός νέου βρεφικού τμήματος στον 5ο Παιδ.Σταθμό Δήμου Πρεβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/645.pdf"]...