Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

485/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Επίκτητος & Ελευθερία» σε συνεργασία με τον Όμιλο Unesco

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/485.pdf"]...

480/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών των εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Δράσεων του Χριστουγεννιάτικου χωριού του Δήμου Πρέβεζας στην τοποθεσία του μικρού πάρκινγκ (πρώην Γκλόρια), καθώς επίσης και στις πλατείες των ΔΕ Λούρου και Ζαλόγγου και την έγκριση των δαπανών για την πραγματοποίηση αυτών »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/480.pdf"]...

479/2019 – Έγκριση Πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Σ019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»(Ομάδα Α και Ομάδα Β)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/479.pdf"]...

477/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο2 Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/477.pdf"]...

472/2019 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων στη θέση “ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ” Β , Κοινότητας Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότ. Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/472.pdf"]...

471/2019 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων στη θέση “ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ” Α , Κοινότητας Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότ. Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/471.pdf"]...

470/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 27,50 στρεμμάτων στη θέση “ΒΟΙΔΟΛΙΒΑΔΟ” τεμ. 199, Κοινότητας Ν. Σινώπης , Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/470.pdf"]...

469/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 27,50 στρεμμάτων στη θέση “ΒΟΙΔΟΛΙΒΑΔΟ” τεμ. 159, Κοινότητας Ν. Σινώπης , Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/469.pdf"]...

468/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 15,00 στρεμμάτων στη θέση “ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ” τεμ.178 Κοινότητας Ν. Σινώπης , Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/468.pdf"]...

467/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 15,00 στρεμμάτων στη θέση “ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ” τεμ.114 Κοινότητας Ν. Σινώπης , Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/467.pdf"]...

466/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 15,00 στρεμμάτων στη θέση “ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ” τεμ.113 γ, Κοινότητας Ν. Σινώπης , Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/466.pdf"]...

454/2019 – Έγκριση συμπληρωματικού/ διευκρινιστικού πρακτικού παραλαβής (αφορά το από 27-11-2017 πρακτικό της επιτροπής) για το έργο «Εξοπλισμός της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/454.pdf"]...

453/2019 – Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Ακρίβη, για να λάβει μέρος σε διημερίδα / σεμινάριο για δικαιούχους του ΕΠΑΝΕΚ στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», που θα πραγματοποιηθεί στις 12-13 Δεκεμβρίου 2019 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην ΑΘΗΝΑ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/453.pdf"]...

446/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο2 Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Λούρου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/446.pdf"]...