Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

280/2019 – Κατακύρωση δημοπρασιών για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στη Θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ» Τοπ.Κοιν. Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/280.pdf"]...

277/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αδειών χρήσης microsoft office για τις υπηρεσιες και τις κοινωνικες δομες του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/277.pdf"]...

275/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας 2019-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/275.pdf"]...

272/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας 2019-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/272.pdf"]...

266/2019 – Εξέταση και αξιολόγηση της ένστασης που υποβλήθηκε από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΦΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΙΩΑΝΝΗ κατά της αριθμ. 234/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/266.pdf"]...

263/2019 – Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού αποσφράγισης φακέλων τεχνικών προσφορών- ελέγχου δικαιολογητικών- οικονομικών προσφορών συμμετοχής συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια ειδών τροφίμων Παιδικών Σταθμών -Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πρέβεζας και Δομών ΝΕΔΗΚΕΠ έτους 2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/263.pdf"]...

262/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αδειών χρήσης MICROSOFT OFFICE για τις υπηρεσίες και τις κοινωνικές δομές του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/262.pdf"]...

259/2019 – Έγκριση πρακτικών Νο 1 & 2 αποσφράγισης φακέλων ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και εξέτασης τεχνικών και οικονομικών προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2019»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/259.pdf"]...

258/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμοί στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ” ΚΩΔ. MIS 502173

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/258.pdf"]...

252/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 3 Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Λούρου & Δ.Ε. Ζαλόγγου (Πολ. Προστασία 2019)» για το Τμήμα 3

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/252.pdf"]...

251/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 3 Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2019)» για το Τμήμα 3

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/251.pdf"]...

250/2019 – Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή της Υπηρεσίας: ,συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α 190.800,00€ & συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 236.592,00 €

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/250.pdf"]...

248/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 εξέτασης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμοί στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ” ΚΩΔ. MIS 5021738

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/248.pdf"]...

247/2019 – Επικαιροποίηση των Τεχνικών Δεδομένων της μελέτης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ –ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕ3Β, ΠΕ4Β,ΠΕ5Β, ΠΕ7Β, ΠΕ8Β3,ΠΕ9Δ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ,ΠΕ19 ΨΑΘΑΚΙ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2019/247.pdf"]...