Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

384/2018 – Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού – τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης για τις ανάγκες των βενζινοκίνητων οχημάτων του δήμου και τη λειτουργία χορτοκοπτικών»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/384.pdf"]...

372/2018 – Έγκριση πρακτικού -2- Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και κατακύρωσης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΡΓΟ 2003ΣΕ05500005-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/372.pdf"]...

365/2018 – Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Σ018 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Λούρου»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/365.pdf"]...

364/2018 – Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Σ018 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/364.pdf"]...

363/2018 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Σ018 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/363.pdf"]...

348/2018 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ – ΤΡΟΠOΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρ.7213/22-3-2017 – ΑΔΑΜ 17SYMV005955561

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2018/348.pdf"]...