Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

158/2020 Έγκριση του πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας «Σ019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» Ομάδα Γ Οικοδομικά Υλικά, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/158_2020.pdf"]...

149/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2020)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/149_2020.pdf"]...

141/2020 Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην « Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2020-21» .

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/141_2020.pdf"] ...

139/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής (service) του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/139_2020.pdf"] ...

138/2020 Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/138_2020.pdf"] ...

130/2020 Έγκριση πρακτικού Νο 3 Αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2020-21».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/130_2020.pdf"]...

113/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πληρωμή του Οργανισμού «GEA » για την πραγματοποίηση της αδειοδότησης για την χρήση της ηχογραφημένης μουσικής κατα την διάρκεια των μουσικών εκδηλώσεων του Δήμου Πρεβέζης.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/113_2020.pdf"]...

112/2020 Έγκριση πρακτικού Νο1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δ. Πρέβεζας, με τίτλο « Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2020-21 »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/112_2020.pdf"]...