Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας, όπως ισχύει σήμερα, συγκροτήθηκε σε σώμα με την 114/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την 108/2017 Απόφαση Δημάρχου.

Η θητείας της είναι από την 06/03/2017 έως την 31/08/2019.

Για πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή επικοινωνήστε με την γραμματέα κ. Κορωναίου Κατερίνα στο τηλ. 26820-29889 ή στο email dbprevezas@yahoo.gr

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Γιαννουλάτος Ευάγγελος Πρόεδρος
– Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Πανταζής Νικόλαος Τακτικό Μέλος
Κώτσης Δημήτριος Τακτικό Μέλος
Τσούτσης Χρήστος Τακτικό Μέλος
Ντίτσος Γεράσιμος Τακτικό Μέλος
Συγκούνας Ευάγγελος Τακτικό Μέλος
Καζάκου Παρθενία Τακτικό Μέλος
Κωστούλας Βασίλειος Τακτικό Μέλος
Καλλίνικος Διονύσιος Τακτικό Μέλος
Τσόγκα Ελένη Αναπληρωματικό Μέλος
Αυδίκος Δημήτριος Αναπληρωματικό Μέλος
Κατσαούνος Θεόδωρος Αναπληρωματικό Μέλος
Παππάς Δημήτριος Αναπληρωματικό Μέλος
Κακιούζης Χαράλαμπος Αναπληρωματικό Μέλος
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Γιαννουλάτος Ευάγγελος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Πανταζής Νικόλαος
Κώτσης Δημήτριος
Τσούτσης Χρήστος
Ντίτσος Γεράσιμος
Συγκούνας Ευάγγελος
Καζάκου Παρθενία
Κωστούλας Βασίλειος
Καλλίνικος Διονύσιος
Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Τσόγκα Ελένη
Αυδίκος Δημήτριος
Κατσαούνος Θεόδωρος
Παππάς Δημήτριος
Κακιούζης Χαράλαμπος

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ