Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας, όπως ισχύει σήμερα, συγκροτήθηκε σε σώμα με την 327/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την 513/2019 Απόφαση Δημάρχου.

Η θητείας της είναι από την 08/09/2019 έως την 06/11/2021.

Για πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή επικοινωνήστε με την γραμματέα κ. Κορωναίου Κατερίνα στο τηλ. 26820-29889 ή στο email dbprevezas@yahoo.gr

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
 Ακρίβης  Κωνσταντίνος  -Πρόεδρος
 Δαρδαμάνης  Ιωάννης Τακτικό Μέλος
 Παγγές  Νικόλαος Τακτικό Μέλος
Καραμανίδης Δημήτριος Τακτικό Μέλος
Κουμπής Γρηγόριος Τακτικό Μέλος
Ματέρης Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
Αμάραντος Αναστάσιος Τακτικό Μέλος
Ζέρβας Φώτιος Τακτικό Μέλος
Ανωγιάτης Αθανάσιος Τακτικό Μέλος
Αργυρός Λεωνίδας – Αναπληρωματικό Μέλος
Κωνσταντάκη Αθηνά – Αναπληρωματικό Μέλος
Γιαννουλάτος Ευάγγελος Αναπληρωματικό Μέλος
Στύλος Ιωσήφ – Αναπληρωματικό Μέλος
Αλεξανδρής Ηλίας Αναπληρωματικό Μέλος
Φονταράς Χρήστος – Ευκλείδης Αναπληρωματικό Μέλος

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ