Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας, όπως ισχύει σήμερα, συγκροτήθηκε σε σώμα με την 3/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την 33/2022 Απόφαση Δημάρχου και τροποποιήθηκε με την 313/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η θητείας της είναι από την 16/01/2022 έως την 31/12/2023.

Για πληροφορίες σχετικά με την Επιτροπή επικοινωνήστε με την γραμματέα κ. Κορωναίου Κατερίνα στο τηλ. 26820-29889 ή στο email dbprevezas@yahoo.gr

Επώνυμο Όνομα Περιγραφή
Ακρίβης Κωνσταντίνος  -Πρόεδρος
Δαρδαμάνης Ιωάννης Τακτικό Μέλος
Παγγές Νικόλαος Τακτικό Μέλος
Σαριάνογλου Γεώργιος Τακτικό Μέλος
Κουμπής Γρηγόριος Τακτικό Μέλος
Γιαννουλάτος Ευάγγελος Τακτικό Μέλος
Αργυρός Λεωνίδας Τακτικό Μέλος
Φονταράς Χρήστος – Ευκλείδης Τακτικό Μέλος
Κυριαζής Χρύσανθος Τακτικό Μέλος
Ματέρης Κωνσταντίνος – Αναπληρωματικό Μέλος
Λελοβίτης Παναγιώτης – Αναπληρωματικό Μέλος
Παπαδημητρίου Ειρήνη Αναπληρωματικό Μέλος

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ